Praca: Główny Specjalista / Starszy Specjalista / Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli II (lekarz, lekarz dentysta)


Główny Specjalista /Starszy Specjalista/Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli II w Bydgoszczy
w Departamencie Kontroli (lekarz, lekarz dentysta)

 

Numer ogłoszenia: DK/22/71

Miejsce pracy: Bydgoszcz

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert: 24.06.2022 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w opracowywaniu projektu programu kontroli lub tematyki kontroli;
 • przeprowadzanie kontroli zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli lub tematyką kontroli;
 • dokonywanie ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli w sposób obiektywny i rzetelny oraz na podstawie dowodów zebranych w toku wykonywania czynności;
 • współpraca z innymi kontrolerami, z kierownikiem zespołu kontrolującego, Naczelnikiem Terenowego Wydziału Kontroli II w Bydgoszczy i innych komórek organizacyjnych wyodrębnionych w strukturze Departamentu Kontroli;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonej kontroli;
 • wykonywanie innych czynności - w szczególności badanie i ocena dokumentacji medycznej;
 • prowadzenie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285
  z późn. zm.).
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz/lekarz dentysta
  • na stanowisko głównego specjalisty minimum 5 lat pracy zawodowej;
  • na stanowisko starszego specjalisty minimum 4 lata pracy zawodowej;
  • na stanowisko specjalisty minimum 3 lata pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz.1285 z późn.zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463 z póżn. zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1977 z późn. zm.);
 • znajomość problematyki związanej z metodyką prowadzenia kontroli (Zarządzenie Nr 58/2019/DK Prezesa NFZ z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 9 (ze zm.)) oraz czynności sprawdzających (Zarządzenie
  Nr 6/2020/DK Prezesa NFZ z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie czynności sprawdzających)
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych;
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel);
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków;
 • zdolność przyswajania nowych informacji;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl


APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Lekarz Stomatolog

 • Medicover Sp. z o.o. Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2022-06-21
  • wybrane Centrum Stomatologii Medicover w Bydgoszczy Nie wymagamy specjalizacji, stawiamy na doświadczenie! W Medicover Stomatologia to Ty wybierasz obszar, którym się zajmujesz:...

 • Zobacz więcej
 • Lekarz Stomatolog

 • Medicover Sp. z o.o. Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń, ul. Grudziądzka 74-76 Dodane: 2022-06-19
  • Centrum Stomatologii Medicover Nie wymagamy specjalizacji, stawiamy na doświadczenie! W Medicover Stomatologia to Ty wybierasz obszar, którym się zajmujesz: stomatologia...

 • Zobacz więcej
 • Lekarz Protetyk

 • Medicover Sp. z o.o. Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń, ul. Grudziądzka 74-76 Dodane: 2022-06-18
  • Zapraszamy do współpracy lekarzy dentystów: Posiadających prawo wykonywania zawodu, Z doświadczeniem w uzupełnieniach protetycznych ruchomych i stałych, czyli inlay/onlay,...

 • Zobacz więcej