Praca: Inspektor nadzoru ds. mechanicznych


Kim jesteśmy?

 • 90 krajów świata
 • 2 500 nowoczesnych zakładów
 • 32,6 mld CHF sprzedaży netto
 • 115 000 pracowników na świecie
 
Inspektor nadzoru ds. mechanicznych
Lokalizacja: Piechcin
Czym będziesz się zajmować?
 • Wdrożenie systemu automatycznego smarowania w zakładzie z uwzględnieniem smarownic automatycznych i nadzór nad ich prawidłowym działaniem.
 • Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń i instalacji Cementowni KUJAWY przez realizację programu smarowania urządzeń.
 • Prowadzenie ewidencji dostępnych środków smarnych współpraca ze składem konsygnacyjnym i magazynem.
 • Współpraca z Planistami ds. mechanicznych pod kątem przygotowania budżetu oraz planów wymian olejów. 
 • Współpraca z Inspektorami ds. mechanicznych pod kątem analizy przyczyn występowania awarii z uwzględnieniem analiz środków smarnych.
 • Tworzenie planów smarowania urządzeń tzw. Lubrication Chart.
 • Nadzór nad odpowiednią rotacją olejów i smarów.
 • Nadzór nad magazynem olejów i jego optymalizacja.
 • Wykonywanie drobnych prac naprawczych sprzętu do konserwacji urządzeń oraz smarowanie maszyn.
 • Wykonywanie filtracji olejów po uprzedniej analizie. Nadzór nad klasą czystości.
 • Dobór odpowiednich środków smarnych do maszyn i urządzeń.
 • Analiza zużycia olejów opracowywanie wniosków i ich wdrażanie w celu optymalizacji kosztów i poprawę niezawodności urządzeń.
Co zyskasz?
 • umowę o pracę, opiekę medyczną Medicover
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • pracę w wyjątkowym, innowacyjnym miejscu
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • pracę w miejscu, gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
Więc, jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe  o kierunku mechanicznym.
 • Mile widziane doświadczenie w sposobie zarządzania gospodarką smarną w zakładzie produkcyjnym.
 • Znajomość procesów tribologicznych oraz środków smarnych.
 • Znajomość układów centralnego smarowania.
 • Umiejętność obsługi podstawowych narzędzi warsztatu mechanicznego.
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi wciągników elektrycznych i wózka widłowego.
 • Mile widziane uprawnienia SEP w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu Grupy 1, 2 i 3.
 • Mile widziana znajomość systemu SAP.
 • Umiejętność czytania raportów z analiz olejów wyciągania odpowiednich wniosków co do stanu maszyn.
 • Znajomość budowy maszyn i urządzeń w celu podejmowania odpowiednich decyzji.
 • Obsługa komputera i pakietu MS Office.
 • Uczciwość, sumienność i zaangażowanie.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.

Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor nadzoru ds. elektrycznych

 • Lafarge Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Piechcin Dodane: 2022-06-29
  • Czym będziesz się zajmować? Zapewnienie ciągłości zasilania i utrzymania w ruchu urządzeń elektroenergetycznych wykonywanie prac eksploatacyjno-remontowych linii...

 • Zobacz więcej