Praca: Inspektor wojewódzki w wydziale infrastruktury i rolnictwa(nr 5084)


Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Inspektor wojewódzki w wydziale infrastruktury i rolnictwa(nr 5084)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/5084
OBOWIĄZKI:
Główne obowiązki:- rozpatrywanie odwołania od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanejI instancji celem przygotowania projektu decyzji administracyjnej,- analizowanie akt sprawy w celu oceny zasadności wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej i konieczności wszczęcia postępowania nadzwyczajnego,- analizowanie akt sprawy w celu oceny zasadności wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją wydaną przez organ administracji architektoniczno--budowlanej i konieczności wszczęcia postępowania nadzwyczajnego,- rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Wojewody i Wydziału,- przygotowywanie dla potrzeb Wojewody oraz w celu przedłożenia innym organom, sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań, w tym zadań budżetowych.Warunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na X piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejścieod ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaletanie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3.Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemyz samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy "schodołazu".
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:n i e z b ę d n ewykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub budowlane,pozostałe wymagania niezbędne:- 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,- znajomość przepisów Ustawy prawo budowlane,- znajomość przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,- znajomość przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,- znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej,- umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office,- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,- umiejętność stosowania prawa w praktyce,- podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,- dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów,- odporność na stres, efektywna komunikacja,d o d a t k o w e- znajomość przepisów Ustawy o drogach publicznych,- znajomość przepisów Ustawy o transporcie kolejowym,- znajomość przepisów Ustawy prawo wodne,- znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,- umiejętność redagowania pism urzędowych.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyZobacz podobne oferty

  • Stanowisko ds. obsługi korespondencji(nr 5375)

  • Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: wczoraj
    • ZadaniaZapewnia obsługę wpływającej i wychodzącej korespondencji, w tym w ramach kanałów elektronicznych.Oferujemy- zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę-...

  • Zobacz więcej
  • Dozorca

  • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: wczoraj
    • dozór mienia, terenu (magazyny) Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: orzeczenie o niepełnosprawności, chęci do pracy, uczciwość

  • Zobacz więcej