Praca: Inspektor wojewódzki


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 84928

Warunki pracy

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, jest to praca z dokumentami a także z systemami informatycznymi, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane jest na VI piętrze w pokoju biurowym w budynku B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy.


Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

 • będzie sprawdzać pod względem formalno-prawnym i potwierdzać elektronicznie na platformie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, przyjęte wnioski o rozpoczęcie specjalizacji złożonych przez lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
 • będzie przeprowadzać postępowania kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji, w tym także będzie dokonywać obliczeń wyniku postępowania kwalifikacyjnego w trybie zwykłym i konkursowym
 • będzie realizować zdania związane z powoływaniem, funkcjonowaniem i odwoływaniem konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, w tym także będzie przygotowywać projekty umów cywilno-prawnych zawieranych z konsultantami, jak również przyjmować i przekazywać Ministrowi Zdrowia oświadczenia konsultantów i weryfikować rachunki składane przez konsultantów
 • będzie sporządzać dokumentację szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji, w tym skierowań do jednostek akredytowanych, kart szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksów wykonanych zabiegów i procedur medycznych
 • będzie zajmować się prowadzeniem rejestrów, w systemie ewidencyjno-informatycznym, lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia odbywających specjalizacje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • będzie zajmować się obsługą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych celem bieżącego monitorowania przebiegu szkolenia specjalizacyjnego kadr medycznych
 • będzie weryfikować dokumenty osób, które zakończyły szkolenie specjalizacyjne i wnioskują o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie zdrowia
 • Znajomość przepisów Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz aktów wykonawczych na jej podstawie
 • Znajomość przepisów Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i przepisów wykonawczych
 • Znajomość przepisów Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
 • Znajomość przepisów aktów wykonawczych w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów, uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Myślenie kreatywne, myślenie analityczne
 • Efektywna komunikacja
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-10-15
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-10-15
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej
 • Starszy inspektor

 • Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Aleksandrów Kujawski Dodane: 2021-10-07
  • Warunki pracy - stanowisko pracy wyposażone w komputer, drukarkę, telefon - praca biurowa na komputerze powyżej dobowego czasu pracy tj. powyżej 4 godzin - praca w systemie...

 • Zobacz więcej