Praca kujawsko-pomorskie |
0
ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Praca: Inspektor


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 30881

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek , wejście do budynku od ul. Moniuszki 15-21, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz oświadczenia wychowawcze w celu ustalenia czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 • współpraca z instytucjami łącznikowymi i instytucjami właściwymi z krajów Europejskiego obszaru gospodarczego i konfederacji Szwajcarii w celu wymiany informacji
 • prowadzenie postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzania stosownych druków unijnych z serii E400 oraz z serii F w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • udzielenie informacji osobom ubiegającym się o stosowne świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w celu ustalenia czy przysługuje im prawo do tych świadczeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw, w szczególności ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku dot. wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja, odporność na stres
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/inspektor_2026431.html
APLIKUJ TERAZ