Praca: Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Grudziądz
Ogłoszenie o naborze Nr 117127

Warunki pracy

Praca inspektora w oddziale ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest  z sezonowością pracy w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp.). Praca wymaga kierowania samochodem osobowym - służbowym, dobrego stanu zdrowia, w tym szczególnie sprawności ruchowej niezbędnej przy pobieraniu prób. Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach). W siedzibie Oddziału - praca typowo administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera, faksu, skanera, telefonu, kopiarki, itp.

Zakres zadań

 • kontroluje wytwarzanie, przerób i obrót materiałem siewnym,
 • pobiera próby materiału siewnego do oceny laboratoryjnej,
 • dokonuje oceny polowej plantacji nasiennych,
 • sporzadza sprawozdania, informacje z zakresu wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Znajomość zagadnień z zakresu nasiennictwa,
 • Znajomość postępowania administracyjnego.
APLIKUJ TERAZ