Praca: Kierownik sekcji - sekcji technicznego utrzymania nieruchomości wydziału eksploatacji nieruchomości w rejonowym zarządzie infrastruktury w bydgoszczy (nr 3592)


Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Kierownik sekcji - sekcji technicznego utrzymania nieruchomości wydziału eksploatacji nieruchomości w rejonowym zarządzie infrastruktury w bydgoszczy (nr 3592)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/20/3592
OBOWIĄZKI:
Zakres głównych obowiązków w szczególności:* kierowanie sekcją zapewniające pełnią realizację zadań* planowanie i realizację budżetu w zakresie remontów i konserwacji nieruchomości* organizacja i archiwizacja dokumentacji Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości* nadzorowanie i opracowywanie - realizacji rzeczowo-finansowej zadań ujętych w PRN i PKiN realizowanych przez administratorów - prawidłowości technicznego utrzymania i eksploatacji nieruchomości oraz stałych urządzeń technicznych stosowanie do wymogów prawa budowlanego, instrukcji i przepisów resortowych w tym przepisów dot. Ochrony środowiska - prawidłowości prowadzenia przez Administratorów pomiarów ochronnych urządzeń elektroenergetycznych i instalacji odgromowych w kompleksach wojskowych - stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu - działań administratora zmierzających do osiągnięcia korzystnych efektów ekonomicznych i oszczędnego gospodarowania energią elektryczną, cieplną, gazem oraz paliwami stałymi i płynnymi zgodnie z obowiązującymi prawem i przepisami resortowymi - wdrażania nowych systemowych rozwiązań technicznych w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów - organizowanie i prowadzenie szkoleń z personelem techniczno-obsługowym Administratora, odpowiedzialnym za eksploatację obiektów - organizowani (pięcioletnich) oraz nadzorowanie (rocznych) ustawowych kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej, przeglądów, pomiarów, prób i badań realizowanych przez administratorówrealizacja rzeczowo-finansowa zadań ujętych w PRN Zarządu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania konieczne: - wykształcenie minimum średnie, - staż pracy 6 lat - udokumentowany 6 letnią praktyką zawodową w branży budowlanej oraz w pełnieniu funkcji obejmującej kierowanie zasobem ludzkim, - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,- odporność ma stres, dokładność, terminowość,- umiejętność planowania i organizacji pracy,- znajomość ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych- umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów- posiadanie uprawnień budowlanych- umiejętność analitycznego myślenia.Wymagania preferowane: - wykształcenie - wyższe (branży budowlanej),- staż pracy 4 lata- dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 4 150 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyZobacz podobne oferty

 • Kosmetolog

 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: wczoraj
  • wykonywanie zabiegów kosmetycznych Wymagania konieczne: Zawód: Kosmetolog Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne

 • Zobacz więcej
 • Dozorca

 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: wczoraj
  • ochrona osób i mienia na terenie zakładu oraz drobne prace porządkowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: orzeczenie o niepełnosprawności

 • Zobacz więcej
 • Pracownik gospodarczy

 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: wczoraj
  • prace porządkowe, sprzątanie na terenie hali produkcyjnej Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: orzeczenie o niepełnosprawności

 • Zobacz więcej