Specjalista | Praca kujawsko-pomorskie
0
ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Praca: Specjalista


Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Brodnica
Ogłoszenie o naborze Nr 49159

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniu biurowym, które znajduje się na II piętrze. Praca niezwiązana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze ekranowym komputera i przekraczająca połowę dobowego czasu pracy. Wiąże się z reprezentacją urzędu, możliwe krajowe wyjazdy służbowe. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich. Na stanowisku nie występują czynniki uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i biurowego. W budynku znajduje się winda, która dojeżdża do parteru oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, umiejscowiona również na parterze. W pozostałych strefach budynku, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Zakres zadań

 • przygotowywanie dokumentów - zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie nawiązania, trwania oraz ustania stosunku pracy/służby. Sporządzanie dokumentów emerytalno-rentowych
 • zapewnienie obsługi kadrowej funkcjonariuszy/pracowników Komendy. Prowadzenie dokumentacji organizacyjno-etatowej oraz ewidencjonowanie dokumentów służbowych
 • sporządzanie dokumentacji z zakresu kierowania funkcjonariuszy/pracowników na badania: wstępne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne oraz realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy
 • realizacja korespondencji związanej z działalnością kadrową
 • prowadzenie bieżącej ewidencji czasu pracy/służby, urlopów i absencji chorobowej
 • wprowadzanie danych kadrowo-finansowo-organizacyjnych do systemów informatycznych: PŁATNIK, SWOP, SESPOL
 • nadzorowanie i czuwanie nad terminowym sporządzaniem dokumentacji związanej z okresową oceną w służbie cywilnej - zgodnie z obowiazującymi przepisami
 • prowadzenie okresowej analizy stanu dyscypliny i nadzwyczajnych wydarzeń w służbie/pracy oraz bieżące ewidencjonowanie postępowań dyscypinarnych/wyjaśniających

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie administracyjne lub w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji lub w kadrach
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość przepisów z zakresu: Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ