Praca kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Bydgoszcz to największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego, stanowiące  wraz z Toruniem jego stolice. Historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą.  Bydgoszcz jest jednym z największych miast w Polsce – 8. według liczby ludności, wynoszącej ponad 363 tysiące, oraz 10. według powierzchni (ok. 176 km2). Bydgoszcz jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą powiatu bydgoskiego. Miasto stanowi najważniejszy ośrodek kulturowy, edukacyjny i zawodowy w województwie, o czym  świadczy tempo jego rozwoju gospodarczego Praca Bydgoszcz.

Prężnie rozwijająca się gospodarka, rozwinięta infrastruktura i wykwalifikowana kadra pracownicza sprawiają, że Bydgoszcz jest miejscem prowadzenia wielu inwestycji. Miasto jest wielobranżowym ośrodkiem przemysłowym i usługowym, w którym swą działalność prowadzi wiele koncernów krajowych i zagranicznych. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Bydgoszczy przekracza 43 tysiące, a wśród nich znajdują się zarówno niewielkie, rodzinne firmy, jak i wielkie zakłady pracy. Jednym z większych miejscowych przedsiębiorstw są Pojazdy Szynowe PESA S.A., produkujące tabor kolejowy i tramwajowy. W 2005 roku w południowo-wschodniej części Bydgoszczy powstał Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, na którego terenie funkcjonuje ponad 40 zakładów zatrudniających łącznie ponad 500 osób.

Jak przystało na największe i najszybciej rozwijające się miasto województwa kujawsko-pomorskiego,  poziom bezrobocia w Bydgoszczy jest najmniejszy w całym województwie. W styczniu 2013r. stopa bezrobocia w mieście wynosiła 9%, a w powiecie bydgoskim – 14,4%.

Lipno

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Siedzibą powiatu lipnowskiego, cechującego się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim, jest Lipno Praca Lipno. Miasto położone jest na Pojezierzu Dobrzyńskim, w odległości 54 km od Torunia. Powierzchnia miasta wynosi 11km2, a jego populacja to 15 tysięcy osób. 52% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, a 13% użytki leśne.

Stopa bezrobocia w powiecie lipnowskim jest bardzo wysoka i kształtuje się na takim samym poziomie, jak w powiecie grudziądzkim. W styczniu 2013 roku wynosiła ona 29,7% czyli o 10,8% więcej niż w województwie kujawsko-pomorskim i o 15,5% więcej niż w całej Polsce. Tak trudna sytuacja na lipnowskim rynku pracy związana jest z brakiem dużych zakładów pracy, których obecność mogłaby przyczynić się do spadku poziomu bezrobocia w tym rejonie.

Na terenie Lipna zarejestrowanych jest ponad 1700 podmiotów gospodarczych, głównie sektora prywatnego. Największymi zakładami pracy w regionie są: Astromal – wytwórstwo artykułów z tworzyw sztucznych, Profiloplast – produkcja okien PCV, Janser Polska – wykładziny, maszyny, odzież robocza,Langner – wytwórstwo artykułów z tworzyw sztucznych oraz Genderka – produkcja styropianu. Mało rozbudowana struktura przedsiębiorstw oraz wysokie bezrobocie wpływają na poziom zarobków w Lipnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie w mieście wynosi 2900 zł brutto.

Wąbrzeźno

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Wąbrzeźno jest niewielkim miastem położonym pomiędzy trzema jeziorami: Zamkowym, Sicieńskim i Frydek, na Pojezierzu Chełmińskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Miasto leży w odległości 43 km od Torunia w kierunku północno-wschodnim. Wąbrzeźno jest siedzibą powiatu wąbrzeskiego, zajmuje powierzchnię 8,5km2, a liczba jego mieszkańców wynosi prawie 14 tysięcy osób. 52% powierzchni miasta stanowią użytki rolne.

Wąbrzeski rynek pracy od pewnego czasu stoi w obliczu stale rosnącego problemu bezrobocia w powiecie, gdzie blisko jedna czwarta osób aktywnych ekonomicznie nie jest zatrudniona. Stopa bezrobocia powiatu wąbrzeskiego jest wyższa niż średnia stopa w województwie kujawsko-pomorskim i wynosi 23,7%.

Wąbrzeźno stanowi jedyny miejski ośrodek powiatu i pełni funkcję zaplecza usługowego i handlowego dla nacechowanych rolniczo terenów powiatu. Ze względu na niewielki rozmiar miasta oraz rolniczy charakter powiatu wąbrzeskiego, liczba podmiotów gospodarczych działających w Wąbrzeźnie jest niewielka i reprezentuje głównie sektor usług i handlu. W sektorze przemysłu dominuje przemysł rolno-spożywczy. Dostępne w lokalnym urzędzie oferty pracy Praca Wąbrzeźno związane są głównie z pracami rolnymi, sprzątaniem i branżą budowlaną.

Grudziądz

praca Grudziądz

Grudziądz to miasto na prawach powiatu leżące w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, będące siedzibą powiatu grudziądzkiego. Miasto znajduje się w mniej więcej równej odległości od obu stolic województwa – Bydgoszczy i Torunia. Grudziądz zamieszkały jest przez 98 tysięcy osób i zajmuje powierzchnię 57,8 km2.

Wysoka stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim, kształtująca się na poziomie 18,9% (styczeń 2013r.) wiąże się bezpośrednio z wysokim odsetkiem osób bezrobotnych w większości powiatów województwa. Sytuacja taka ma miejsce również w Grudziądzu i okolicach, gdzie stopa bezrobocia wynosi aż 29,7%. W strukturze osób bezrobotnych przeważają osoby długotrwale bezrobotne, a także osoby bez wykształcenia średniego.

Wysoki poziom bezrobocia w Grudziądzu sprawia, że znalezienie zatrudnienia na jego terenie Praca Grudziądz nie należy do najłatwiejszych. Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta jest duża (ponad 8,5 tysiąca), jednak są to głównie niewielkie firmy prywatne, zatrudniające niewielu pracowników. W celu poprawy konkurencyjności Grudziądza w oczach inwestorów, od 2007 roku działa na jego terenie podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do największych pracodawców w mieście należą:

 • Vadain International Sp. z o.o.
 • Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
 • Hydro-Vacuum S.A.
 • Unia Sp. z o.o.
 • Venture Industries Sp. z o.o.
 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
 • Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT S.A.
 • MSU S.A.
 • La Rive S.A.
 • Mueller Fabryka Świec S.A.
 • Przedsiębiorstwo Solgrud Sp. z o.o.
 • Melbud S.A.
 • Polpak Papier Sp. z o.o.
 • Vischer Caravelle Poland sp. z o.o.