Praca kujawsko-pomorskie

Żnin

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Żnin jest miastem w województwie kujawsko-pomorskim, położonym w powiecie żnińskim, nad Jeziorem Żnińskim Dużym i Jeziorem Żnińskim Małym. Miasto leży w odległości 40 km od Bydgoszczy w kierunku południowo-zachodnim, zajmuje powierzchnię 8,3 km2, a jego populacja wynosi 14,2 tysiąca osób.

Wysokość stopy bezrobocia w powiecie żnińskim, na tle innych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego kształtuje się na średnim poziomie, jednak w porównaniu ze średnią stopą bezrobocia w całym kraju, jest ona bardzo wysoka. W styczniu 2013 r. w powiecie żnińskim zarejestrowanych było 6,3 tysiąca bezrobotnych, czyli 23,9% wszystkich zdolnych do pracy osób w regionie Praca Żnin.

Aktualnie prowadzone akcje promocyjne Żnina mają szansę przyczynić się do spadku bezrobocia wśród lokalnej społeczności oraz zwiększyć atrakcyjność miasta w oczach potencjalnych inwestorów. Do najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat należy zaliczyć wydzielenie w północnej części miasta strefy przemysłowej przeznaczonej na cele inwestycyjne, która jest miejscem lokalizacji największych zakładów pracy w powiecie. Należą do nich zagraniczne koncerny:  Pepsi-Cola, Frigo Logistics,  Köhler + Bovenkamp oraz Preva, a także liczne firmy rodzime, do których zaliczają się Domaroll, Jantex, Kandex, Lipro, Mech-Masz, Pozmlecz i Ronach. Na zatrudnienie w Żninie i okolicach mogą liczyć osoby związane z branżą produkcyjną, rolno-spożywczą, budowlaną, mechaniczną i elektroniczną.

Golub-Dobrzyń

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Golub-Dobrzyń to nieduże miasto zlokalizowane we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, będące siedzibą powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Miasto powstało w 1951 roku z połączenia oddzielnych miast Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą. Golub-Dobrzyń zajmuje powierzchnię 7,5km2 i zamieszkałe jest przez nieco ponad 13 tysięcy osób. Powierzchnia miasta w 47% składa się z użytków rolnych i w 15% z użytków leśnych.

Gospodarka Golubia-Dobrzynia związana jest z jego funkcją turystyczną. Na terenie miasta znajduje się wiele zabytków i atrakcji turystycznych, do których można zaliczyć np. zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku. Mieszkańcy miasta i okolicznych terenów zatrudnienie w mieście mogą znaleźć głównie w sektorze handlu i usług Praca Golub-Dobrzyń. Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 1600 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają te z sektora prywatnego. Niestety, istniejące podmioty gospodarcze stanowią nieduże firmy prywatne, zatrudniające niewielu pracowników.  Umiarkowane tempo rozwoju gospodarczego miasta spowodowane jest brakiem istotnego zakładu przemysłowego, który znacząco przyczyniłby się do spadku poziomu bezrobocia w regionie. W powiecie przeważa drobny przemysł rolny i spożywczy, przemysł materiałów budowlanych, transport, handel i usługi.

Istniejąca struktura przedsiębiorstw nie wpływa korzystnie na poziom bezrobocia w powiecie. Na koniec stycznia 2013 r. w lokalnym urzędzie pracy zarejestrowanych było 4,3 tysiąca bezrobotnych, co stanowi 24,9 % wszystkich aktywnych ekonomicznie osób.

Chełmno

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Chełmno (Praca Chełmno) jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu chełmińskiego, leżącym nad Wisłą w dolinie Dolnej Wisły. Miasto leży 40 km na północ od Torunia oraz 45 km na północny-wschód od Bydgoszczy. Zajmuje ono powierzchnię 13,9 km2, a jego populacja wynosi 19,5 tysiąca osób. 47% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, a 4% użytki leśne. Co ciekawe, Chełmno wraz z Toruniem stanowią najstarsze miasta województwa kujawsko-pomorskiego oraz północnej Polski.

Sytuacja na chełmińskim rynku pracy jest zbliżona do panujących w innych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Ponad jedną czwartą osób aktywnych ekonomicznie w powiecie chełmińskim stanowią osoby bezrobotne. Najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych stanowią osoby długotrwale pozostające bez pracy oraz osoby bez wykształcenia średniego.

Według analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Chełmnie, największe szanse na znalezienie pracy w tym regionie mają księgowi, przedstawiciele handlowi, spawacze, elektromechanicy i tapicerzy. Na terenie miasta swą działalność prowadzi blisko 1800 podmiotów gospodarczych, reprezentujących głównie handel, usługi i budownictwo. Najważniejszymi zakładami przemysłowymi i zakładami pracy na terenie Chełmna są: FAM Technika Odlewnicza S.A., Helvetia Furniture Spółka z o.o. i Zakłady Sprzętu Mechanicznego „URSUS” Spółka z o.o.

Tuchola

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Tuchola to siedziba powiatu tucholskiego, znajdującego się w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje ona powierzchnię 17,7 km2 i jest zamieszkała przez 13,5 tysiąca osób. Od Bydgoszczy miasto dzieli odległość 60 km w kierunku północnym. Dzięki swojemu malowniczemu położeniu nad rzekami Brdą, Hozjanną i Kiczą oraz na skraju Borów Tucholskich, Tuchola uchodzi za jedno z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miast województwa.

Powiat tucholski składa się z 6 gmin, w tym jednej wiejsko-miejskiej Gminy Tucholi. Miasto to jest jedynym ośrodkiem miejskim powiatu, stanowiącym zaplecze usługowe dla nacechowanych rolniczo i przyrodniczo okolicznych terenów. Ze względu na niedalekie sąsiedztwo Borów Tucholskich, gospodarka miasta i okolic zorientowana jest głównie na turystykę i rekreację, w których zatrudniona jest duża część mieszkańców powiatu Praca Tuchola. Niestety, ze względu na bardzo restrykcyjne podejście do spraw środowiskowych, w obrębie powiatu nie funkcjonują żadne większe zakłady produkcyjne, które mogłyby stworzyć wiele miejsc pracy dla miejscowych bezrobotnych. Stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa niż średnia stopa w województwie i Polsce i wynosi 22,5% (dane ze stycznia 2013r.).

Nakło nad Notecią

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Nakło nad Notecią jest niewielkim miastem położonym we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, 25 km na zachód od Bydgoszczy. Miasto położone jest na prawobrzeżnej ziemi nadnoteckiej, w pasie Pojezierza Południowopomorskiego. Nakło nad Notecią zamieszkałe jest przez 19,5 tysiąca osób i zajmuje powierzchnię 10,6km2. Jest ono miastem powiatowym, siedzibą powiatu nakielskiego.

Ze względu na wysoki poziom bezrobocia występujący w powiecie nakielskim Praca Nakło nad Notecią, znalezienie pracy w tym regionie może potrwać bardzo długo i przysporzyć o parę siwych włosów. Według danych GUS z końca stycznia 2013r. odsetek osób bezrobotnych w stosunku do wszystkich aktywnych ekonomicznie w regionie wynosi 25,2 %, czyli o 11% więcej niż średnia dla całej Polski.

Wśród osób bezrobotnych pod względem wykształcenia zawodowego najliczniejszą grupę stanowią robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (w tym ślusarz, krawiec, szwaczka i stolarz meblowy), pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (kasjerzy, sprzedawcy, robotnicy gospodarczy, kucharze i fryzjerzy) oraz technicy (technik rolnik, technik mechanik i technik ekonomista). Najwięcej ofert pracy, które w ostatnim czasie pojawiły się w Powiatowym Urzędzie Pracy, związanych było z robotami publicznymi (robotnik gospodarczy i meliorant) oraz pracami społecznymi (zamiatacz i pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni).

Sępólno Krajeńskie

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Powiat sępoleński, z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, należy do tych  powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, które prowadzą nieustanną walkę z dużym odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. Pod koniec stycznia 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 3712 bezrobotnych, w tym 2004 kobiety, co stanowi 26% wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w tym powiecie.

Sępólno Krajeńskie jest miastem powiatowym, oddalonym od Bydgoszczy 45 km w linii prostej w kierunku północno-zachodnim. Zajmuje ono powierzchnię 6,5 km2, a liczba jego mieszkańców wynosi 9,3 tysiąca. Miasto położone jest pomiędzy trzema Jeziorami: Sępoleńskim, Niechorskim oraz Piaszczynkiem.

Ze względu na położenie powiatu sępoleńskiego na obszarze Krajeńskiego Parku Narodowego, gospodarka regionu wiąże się głównie z turystyką i rekreacją. Na terenie Sępólna Krajeńskiego nie występują żadne zakłady przemysłowe, które dając zatrudnienie setkom bezrobotnym, przyczyniłyby się jednocześnie do obniżenia wartości ekologicznej regionu. Miasto jest ośrodkiem typowo usługowo-handlowym z przewagą sektora rolno-spożywczego i  budowlanego. Na terenie Sępólna swą działalność gospodarczą prowadzi zaledwie kilkaset podmiotów gospodarczych, stanowiących głównie niewielkie przedsiębiorstwa prywatne. Oferty pracy w Sępólnie Krajeńskim dostępne są w lokalnej prasie, w PUP oraz pod Praca Sępólno Krajeńskie.

Bydgoszcz

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Bydgoszcz to największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego, stanowiące  wraz z Toruniem jego stolice. Historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą.  Bydgoszcz jest jednym z największych miast w Polsce – 8. według liczby ludności, wynoszącej ponad 363 tysiące, oraz 10. według powierzchni (ok. 176 km2). Bydgoszcz jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą powiatu bydgoskiego. Miasto stanowi najważniejszy ośrodek kulturowy, edukacyjny i zawodowy w województwie, o czym  świadczy tempo jego rozwoju gospodarczego Praca Bydgoszcz.

Prężnie rozwijająca się gospodarka, rozwinięta infrastruktura i wykwalifikowana kadra pracownicza sprawiają, że Bydgoszcz jest miejscem prowadzenia wielu inwestycji. Miasto jest wielobranżowym ośrodkiem przemysłowym i usługowym, w którym swą działalność prowadzi wiele koncernów krajowych i zagranicznych. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Bydgoszczy przekracza 43 tysiące, a wśród nich znajdują się zarówno niewielkie, rodzinne firmy, jak i wielkie zakłady pracy. Jednym z większych miejscowych przedsiębiorstw są Pojazdy Szynowe PESA S.A., produkujące tabor kolejowy i tramwajowy. W 2005 roku w południowo-wschodniej części Bydgoszczy powstał Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, na którego terenie funkcjonuje ponad 40 zakładów zatrudniających łącznie ponad 500 osób.

Jak przystało na największe i najszybciej rozwijające się miasto województwa kujawsko-pomorskiego,  poziom bezrobocia w Bydgoszczy jest najmniejszy w całym województwie. W styczniu 2013r. stopa bezrobocia w mieście wynosiła 9%, a w powiecie bydgoskim – 14,4%.

Lipno

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Siedzibą powiatu lipnowskiego, cechującego się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim, jest Lipno Praca Lipno. Miasto położone jest na Pojezierzu Dobrzyńskim, w odległości 54 km od Torunia. Powierzchnia miasta wynosi 11km2, a jego populacja to 15 tysięcy osób. 52% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, a 13% użytki leśne.

Stopa bezrobocia w powiecie lipnowskim jest bardzo wysoka i kształtuje się na takim samym poziomie, jak w powiecie grudziądzkim. W styczniu 2013 roku wynosiła ona 29,7% czyli o 10,8% więcej niż w województwie kujawsko-pomorskim i o 15,5% więcej niż w całej Polsce. Tak trudna sytuacja na lipnowskim rynku pracy związana jest z brakiem dużych zakładów pracy, których obecność mogłaby przyczynić się do spadku poziomu bezrobocia w tym rejonie.

Na terenie Lipna zarejestrowanych jest ponad 1700 podmiotów gospodarczych, głównie sektora prywatnego. Największymi zakładami pracy w regionie są: Astromal – wytwórstwo artykułów z tworzyw sztucznych, Profiloplast – produkcja okien PCV, Janser Polska – wykładziny, maszyny, odzież robocza,Langner – wytwórstwo artykułów z tworzyw sztucznych oraz Genderka – produkcja styropianu. Mało rozbudowana struktura przedsiębiorstw oraz wysokie bezrobocie wpływają na poziom zarobków w Lipnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie w mieście wynosi 2900 zł brutto.

Wąbrzeźno

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Wąbrzeźno jest niewielkim miastem położonym pomiędzy trzema jeziorami: Zamkowym, Sicieńskim i Frydek, na Pojezierzu Chełmińskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Miasto leży w odległości 43 km od Torunia w kierunku północno-wschodnim. Wąbrzeźno jest siedzibą powiatu wąbrzeskiego, zajmuje powierzchnię 8,5km2, a liczba jego mieszkańców wynosi prawie 14 tysięcy osób. 52% powierzchni miasta stanowią użytki rolne.

Wąbrzeski rynek pracy od pewnego czasu stoi w obliczu stale rosnącego problemu bezrobocia w powiecie, gdzie blisko jedna czwarta osób aktywnych ekonomicznie nie jest zatrudniona. Stopa bezrobocia powiatu wąbrzeskiego jest wyższa niż średnia stopa w województwie kujawsko-pomorskim i wynosi 23,7%.

Wąbrzeźno stanowi jedyny miejski ośrodek powiatu i pełni funkcję zaplecza usługowego i handlowego dla nacechowanych rolniczo terenów powiatu. Ze względu na niewielki rozmiar miasta oraz rolniczy charakter powiatu wąbrzeskiego, liczba podmiotów gospodarczych działających w Wąbrzeźnie jest niewielka i reprezentuje głównie sektor usług i handlu. W sektorze przemysłu dominuje przemysł rolno-spożywczy. Dostępne w lokalnym urzędzie oferty pracy Praca Wąbrzeźno związane są głównie z pracami rolnymi, sprzątaniem i branżą budowlaną.

Grudziądz

praca Grudziądz

Grudziądz to miasto na prawach powiatu leżące w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, będące siedzibą powiatu grudziądzkiego. Miasto znajduje się w mniej więcej równej odległości od obu stolic województwa – Bydgoszczy i Torunia. Grudziądz zamieszkały jest przez 98 tysięcy osób i zajmuje powierzchnię 57,8 km2.

Wysoka stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim, kształtująca się na poziomie 18,9% (styczeń 2013r.) wiąże się bezpośrednio z wysokim odsetkiem osób bezrobotnych w większości powiatów województwa. Sytuacja taka ma miejsce również w Grudziądzu i okolicach, gdzie stopa bezrobocia wynosi aż 29,7%. W strukturze osób bezrobotnych przeważają osoby długotrwale bezrobotne, a także osoby bez wykształcenia średniego.

Wysoki poziom bezrobocia w Grudziądzu sprawia, że znalezienie zatrudnienia na jego terenie Praca Grudziądz nie należy do najłatwiejszych. Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta jest duża (ponad 8,5 tysiąca), jednak są to głównie niewielkie firmy prywatne, zatrudniające niewielu pracowników. W celu poprawy konkurencyjności Grudziądza w oczach inwestorów, od 2007 roku działa na jego terenie podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do największych pracodawców w mieście należą:

 • Vadain International Sp. z o.o.
 • Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
 • Hydro-Vacuum S.A.
 • Unia Sp. z o.o.
 • Venture Industries Sp. z o.o.
 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
 • Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT S.A.
 • MSU S.A.
 • La Rive S.A.
 • Mueller Fabryka Świec S.A.
 • Przedsiębiorstwo Solgrud Sp. z o.o.
 • Melbud S.A.
 • Polpak Papier Sp. z o.o.
 • Vischer Caravelle Poland sp. z o.o.