Praca kujawsko-pomorskie

Mogilno

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Mogilno to miasto powiatowe, siedziba powiatu mogileńskiego, leżącego w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Miasto stanowi ośrodek przemysłowy, edukacyjny i kulturowy, a także centrum handlowo-usługowe dla rolniczych terenów powiatu. Mogilno zajmuje powierzchnię 8,3 km2 i jest miejscem zamieszkania dla 12,5 tysiąca osób.

Odsetek osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim wynosi 22%, czyli o 3,1% więcej niż w województwie kujawsko-pomorskim oraz 7,8% więcej niż w Polsce. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych przeważają osoby między 25 a 50 rokiem życia; najmniej liczną grupę stanowią zaś osoby młode, do 25 roku życia. Średnie zarobki w Mogilnie kształtują się na poziomie 2650 zł brutto miesięcznie.

Mogilno, jako główny ośrodek miejski wiejskich obszarów powiatu mogileńskiego, jest miejscem, gdzie dominuje handel i usługi, a wśród nich branża rolno-spożywcza, budowlana i mechaniczna. Na terenie miasta działalność prowadzi ponad 1200 podmiotów gospodarczych, na które składają się głównie małe firmy. Najwięcej ofert pracy w Mogilnie i okolicach dotyczą pracy w administracji biurowej, rolnictwie, budownictwie i handlu. Największe trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają natomiast krawcy, fryzjerzy i technicy. Aktualnych ofert pracy należy szukać w urzędzie pracy, w lokalnej prasie lub na Praca Mogilno.

Świecie

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Świecie jest siedzibą jednego z największych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego – powiatu świeckiego. Miasto położone jest na Pojezierzu Pomorskim, 42 km od Bydgoszczy w kierunku północno-wschodnim i stanowi jedno z najstarszych miast Polski. Administracyjnie, miasto zajmuje powierzchnię 16 km2 i jest zamieszkałe przez 26,5 tysiąca osób.

Na tle innych powiatów województwa, struktura zatrudnienia w powiecie świeckim wypada dość korzystnie. Powiat plasuje się na piątym miejscu wśród regionów o najniższym odsetku osób bezrobotnych. Niestety, stopa bezrobocia w tym regionie jest wyższa niż średnia stopa w całym województwie (18,9%) i Polsce (14,2%). W styczniu 2013r. odsetek osób bezrobotnych w Świeciu i okolicach wynosił 19,7%.

Dość dobra sytuacja na świeckim rynku Praca Świecie pracy wynika z faktu, że Świecie jest jednym z większych ośrodków gospodarczych na Pomorzu, gdzie zlokalizowane są największe zakłady przemysłu papierniczego w Polsce i Europie. Ponadto, w strukturze przedsiębiorstw w Świeciu, istotną rolę odgrywają zakłady przemysłu spożywczego, chemicznego i zakładów budowlanych. Do największych przedsiębiorstw w Świeciu, zatrudniających dużą część mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości należą:

  • Papiernia – Mondi Świecie S.A.;
  • Provimi – zakład produkcji pasz treściwych;
  • PZZ – państwowe młyny;
  • Zakłady mięsne MAT;
  • KEMIRA – fińska firma zajmująca się produkcją klejów żywicznych;
  • Mekro – producent konstrukcji stalowych.

Brodnica

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Powiat brodnicki pod względem bezrobocia znajduje się wśród miast i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, cieszących się najniższym odsetkiem osób bezrobotnych w regionie Praca Brodnica. Według danych GUS, stopa bezrobocia w powiecie brodnickim pod koniec stycznia 2013r. wynosiła 16,6%. Lepsze wyniki osiągnęły jedynie miasta Bydgoszcz i Toruń oraz powiat bydgoski i toruński. Wśród osób bezrobotnych w powiecie brodnickim przeważają kobiety.

Brodnica jest miastem powiatowym, siedzibą województwa brodnickiego, leżącym w odległości 58 km od Torunia w kierunku północno-wschodnim. Miasto leży nad rzeką Drwęcą, przy czym centrum miasta położone jest na jej zachodnim brzegu – w ziemi chełmińskiej. Brodnica zajmuje powierzchnię 23,1 km2, a jej populacja wynosi 27,7 tysiąca osób.

Mieszkańcy Brodnicy i okolic zatrudnienie mogą znaleźć w przemyśle samochodowym, spożywczym, odzieżowym, drzewnym i papierniczym, a także w branży usługowej i w handlu. W mieście zarejestrowanych jest prawie 2,5 tysiąca podmiotów gospodarczych, wśród których największymi pracodawcami są Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo, , Fabryka Żelatyny, mleczarnia Bromilk, Vobro,  Henri Llyod i VITO. Wśród dostępnych ofert pracy przeważają ogłoszenia związane z pracą fizyczną oraz biurową.

Rypin

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Rypin jest miastem powiatowym i siedzibą powiatu rypińskiego. Geograficznie leży on we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na szlaku wiodącym z Kujaw na Warmię i z Pomorza na Mazowsze. Obszar otaczający Rypin należy do Pojezierza Dobrzyńskiego, a ze względu na duże skupiska jezior na południowym zachodzie, okolice te nazywane są Szwajcarią Dobrzyńską. Powierzchnia zajmowana przez Rypin wynosi 11 km2, liczba jego mieszkańców to 16,5 tysiąca osób.

Ze względu na wiejski charakter powiatu rypińskiego, miasto Rypin spełnia rolę największego ośrodka handlowego, usługowego i kulturalnego regionu. Rozwój gospodarczy Rypina związany jest z branżą odzieżową, spożywczą, budowlaną i metalową oraz z handlem hurtowym i detalicznym. W wymienionych sektorach zatrudniona jest większa część aktywnych zawodowo mieszkańców miasta. W Rypinie funkcjonuje ponad 1000 podmiotów gospodarczych, wśród których osiem firm zatrudnia powyżej 100 osób. Do największych zakładów pracy w mieście należą: firma Rejs Rypin, Kaufmann, DAMIX, EMIX, Spółdzielnia Mleczarska ROTR oraz Kujawsko-Dobrzyńska Spółdzielnia Handlowa.

Możliwości znalezienia zatrudnienia na terenie Rypina są znacznie ograniczone przez wysoki odsetek osób bezrobotnych (21,9%). Najmniejsze szanse na znalezienie pracy w mieście i okolicach Praca Rypin mają elektrycy, kucharze, robotnicy budowlani, robotnicy leśni, kamieniarze i blacharze samochodowi. W lepszej sytuacji są pracownicy biurowi, doradcy klienta, pracownicy branży wykończeniowej, sekretarki i kierownicy budowy, których wyuczone zawody są najbardziej pożądanymi w regionie.

Żnin

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Żnin jest miastem w województwie kujawsko-pomorskim, położonym w powiecie żnińskim, nad Jeziorem Żnińskim Dużym i Jeziorem Żnińskim Małym. Miasto leży w odległości 40 km od Bydgoszczy w kierunku południowo-zachodnim, zajmuje powierzchnię 8,3 km2, a jego populacja wynosi 14,2 tysiąca osób.

Wysokość stopy bezrobocia w powiecie żnińskim, na tle innych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego kształtuje się na średnim poziomie, jednak w porównaniu ze średnią stopą bezrobocia w całym kraju, jest ona bardzo wysoka. W styczniu 2013 r. w powiecie żnińskim zarejestrowanych było 6,3 tysiąca bezrobotnych, czyli 23,9% wszystkich zdolnych do pracy osób w regionie Praca Żnin.

Aktualnie prowadzone akcje promocyjne Żnina mają szansę przyczynić się do spadku bezrobocia wśród lokalnej społeczności oraz zwiększyć atrakcyjność miasta w oczach potencjalnych inwestorów. Do najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat należy zaliczyć wydzielenie w północnej części miasta strefy przemysłowej przeznaczonej na cele inwestycyjne, która jest miejscem lokalizacji największych zakładów pracy w powiecie. Należą do nich zagraniczne koncerny:  Pepsi-Cola, Frigo Logistics,  Köhler + Bovenkamp oraz Preva, a także liczne firmy rodzime, do których zaliczają się Domaroll, Jantex, Kandex, Lipro, Mech-Masz, Pozmlecz i Ronach. Na zatrudnienie w Żninie i okolicach mogą liczyć osoby związane z branżą produkcyjną, rolno-spożywczą, budowlaną, mechaniczną i elektroniczną.

Golub-Dobrzyń

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Golub-Dobrzyń to nieduże miasto zlokalizowane we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, będące siedzibą powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Miasto powstało w 1951 roku z połączenia oddzielnych miast Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą. Golub-Dobrzyń zajmuje powierzchnię 7,5km2 i zamieszkałe jest przez nieco ponad 13 tysięcy osób. Powierzchnia miasta w 47% składa się z użytków rolnych i w 15% z użytków leśnych.

Gospodarka Golubia-Dobrzynia związana jest z jego funkcją turystyczną. Na terenie miasta znajduje się wiele zabytków i atrakcji turystycznych, do których można zaliczyć np. zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku. Mieszkańcy miasta i okolicznych terenów zatrudnienie w mieście mogą znaleźć głównie w sektorze handlu i usług Praca Golub-Dobrzyń. Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 1600 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają te z sektora prywatnego. Niestety, istniejące podmioty gospodarcze stanowią nieduże firmy prywatne, zatrudniające niewielu pracowników.  Umiarkowane tempo rozwoju gospodarczego miasta spowodowane jest brakiem istotnego zakładu przemysłowego, który znacząco przyczyniłby się do spadku poziomu bezrobocia w regionie. W powiecie przeważa drobny przemysł rolny i spożywczy, przemysł materiałów budowlanych, transport, handel i usługi.

Istniejąca struktura przedsiębiorstw nie wpływa korzystnie na poziom bezrobocia w powiecie. Na koniec stycznia 2013 r. w lokalnym urzędzie pracy zarejestrowanych było 4,3 tysiąca bezrobotnych, co stanowi 24,9 % wszystkich aktywnych ekonomicznie osób.

Chełmno

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Chełmno (Praca Chełmno) jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu chełmińskiego, leżącym nad Wisłą w dolinie Dolnej Wisły. Miasto leży 40 km na północ od Torunia oraz 45 km na północny-wschód od Bydgoszczy. Zajmuje ono powierzchnię 13,9 km2, a jego populacja wynosi 19,5 tysiąca osób. 47% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, a 4% użytki leśne. Co ciekawe, Chełmno wraz z Toruniem stanowią najstarsze miasta województwa kujawsko-pomorskiego oraz północnej Polski.

Sytuacja na chełmińskim rynku pracy jest zbliżona do panujących w innych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Ponad jedną czwartą osób aktywnych ekonomicznie w powiecie chełmińskim stanowią osoby bezrobotne. Najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych stanowią osoby długotrwale pozostające bez pracy oraz osoby bez wykształcenia średniego.

Według analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Chełmnie, największe szanse na znalezienie pracy w tym regionie mają księgowi, przedstawiciele handlowi, spawacze, elektromechanicy i tapicerzy. Na terenie miasta swą działalność prowadzi blisko 1800 podmiotów gospodarczych, reprezentujących głównie handel, usługi i budownictwo. Najważniejszymi zakładami przemysłowymi i zakładami pracy na terenie Chełmna są: FAM Technika Odlewnicza S.A., Helvetia Furniture Spółka z o.o. i Zakłady Sprzętu Mechanicznego „URSUS” Spółka z o.o.

Tuchola

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Tuchola to siedziba powiatu tucholskiego, znajdującego się w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje ona powierzchnię 17,7 km2 i jest zamieszkała przez 13,5 tysiąca osób. Od Bydgoszczy miasto dzieli odległość 60 km w kierunku północnym. Dzięki swojemu malowniczemu położeniu nad rzekami Brdą, Hozjanną i Kiczą oraz na skraju Borów Tucholskich, Tuchola uchodzi za jedno z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miast województwa.

Powiat tucholski składa się z 6 gmin, w tym jednej wiejsko-miejskiej Gminy Tucholi. Miasto to jest jedynym ośrodkiem miejskim powiatu, stanowiącym zaplecze usługowe dla nacechowanych rolniczo i przyrodniczo okolicznych terenów. Ze względu na niedalekie sąsiedztwo Borów Tucholskich, gospodarka miasta i okolic zorientowana jest głównie na turystykę i rekreację, w których zatrudniona jest duża część mieszkańców powiatu Praca Tuchola. Niestety, ze względu na bardzo restrykcyjne podejście do spraw środowiskowych, w obrębie powiatu nie funkcjonują żadne większe zakłady produkcyjne, które mogłyby stworzyć wiele miejsc pracy dla miejscowych bezrobotnych. Stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa niż średnia stopa w województwie i Polsce i wynosi 22,5% (dane ze stycznia 2013r.).

Nakło nad Notecią

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Nakło nad Notecią jest niewielkim miastem położonym we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, 25 km na zachód od Bydgoszczy. Miasto położone jest na prawobrzeżnej ziemi nadnoteckiej, w pasie Pojezierza Południowopomorskiego. Nakło nad Notecią zamieszkałe jest przez 19,5 tysiąca osób i zajmuje powierzchnię 10,6km2. Jest ono miastem powiatowym, siedzibą powiatu nakielskiego.

Ze względu na wysoki poziom bezrobocia występujący w powiecie nakielskim Praca Nakło nad Notecią, znalezienie pracy w tym regionie może potrwać bardzo długo i przysporzyć o parę siwych włosów. Według danych GUS z końca stycznia 2013r. odsetek osób bezrobotnych w stosunku do wszystkich aktywnych ekonomicznie w regionie wynosi 25,2 %, czyli o 11% więcej niż średnia dla całej Polski.

Wśród osób bezrobotnych pod względem wykształcenia zawodowego najliczniejszą grupę stanowią robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (w tym ślusarz, krawiec, szwaczka i stolarz meblowy), pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (kasjerzy, sprzedawcy, robotnicy gospodarczy, kucharze i fryzjerzy) oraz technicy (technik rolnik, technik mechanik i technik ekonomista). Najwięcej ofert pracy, które w ostatnim czasie pojawiły się w Powiatowym Urzędzie Pracy, związanych było z robotami publicznymi (robotnik gospodarczy i meliorant) oraz pracami społecznymi (zamiatacz i pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni).

Sępólno Krajeńskie

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Powiat sępoleński, z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, należy do tych  powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, które prowadzą nieustanną walkę z dużym odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. Pod koniec stycznia 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 3712 bezrobotnych, w tym 2004 kobiety, co stanowi 26% wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w tym powiecie.

Sępólno Krajeńskie jest miastem powiatowym, oddalonym od Bydgoszczy 45 km w linii prostej w kierunku północno-zachodnim. Zajmuje ono powierzchnię 6,5 km2, a liczba jego mieszkańców wynosi 9,3 tysiąca. Miasto położone jest pomiędzy trzema Jeziorami: Sępoleńskim, Niechorskim oraz Piaszczynkiem.

Ze względu na położenie powiatu sępoleńskiego na obszarze Krajeńskiego Parku Narodowego, gospodarka regionu wiąże się głównie z turystyką i rekreacją. Na terenie Sępólna Krajeńskiego nie występują żadne zakłady przemysłowe, które dając zatrudnienie setkom bezrobotnym, przyczyniłyby się jednocześnie do obniżenia wartości ekologicznej regionu. Miasto jest ośrodkiem typowo usługowo-handlowym z przewagą sektora rolno-spożywczego i  budowlanego. Na terenie Sępólna swą działalność gospodarczą prowadzi zaledwie kilkaset podmiotów gospodarczych, stanowiących głównie niewielkie przedsiębiorstwa prywatne. Oferty pracy w Sępólnie Krajeńskim dostępne są w lokalnej prasie, w PUP oraz pod Praca Sępólno Krajeńskie.