Praca kujawsko-pomorskie

KUJAWSKO – POMORSKIE

Województwo kujawsko-pomorskie powstało z dawnego województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. Geograficznie, leży ono w centralnej Polsce, pomiędzy Pojezierzem Mazurskim i Pomorskim. Województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z dwóch województw Polski, które posiadają dwie stolice. Siedziba wojewody oraz większości urzędów administracji państwowej została ustanowiona w Bydgoszczy, natomiast siedziba sejmiku wojewódzkiego oraz organów administracji samorządowej w Toruniu. Liczba ludności województwa to blisko 2,1 miliona, a zajmowana przez nie powierzchnia to 17 972 km2.kujawsko-pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie dzieli się na 23 powiaty  (w tym 4 miasta na prawach powiatu), a te z kolei na 144 gminy, z których ponad połowę stanowią gminy wiejskie. W województwie znajdują się 52 miasta, skupiające blisko 61% mieszkańców regionu. Pod względem liczby mieszkańców, największymi miastami są: Bydgoszcz, zamieszkała przez ponad 363 tysiące mieszkańców, Toruń (blisko 200 tys. mieszkańców), Włocławek (ok. 116 tys. mieszkańców) i Grudziądz (98 tysięcy mieszkańców).

Region kujawsko-pomorski, dzięki pięknu naturalnego krajobrazu oraz licznym lasom i jeziorom, należy do najbardziej urokliwych w kraju, a duży udział gruntów ornych w strukturze powierzchniowej województwa sprawia, że bardzo istotną rolę w rozwoju gospodarczym województwa odgrywa tam rolnictwo. Pod względem wartości produkcji towarowej z 1 ha użytków rolnych gospodarka rolna kujawsko-pomorskiego znajduje się na drugim miejscu w kraju. Przemysł reprezentowany jest tam głównie przez przemysł spożywczy, włókienniczy, chemiczny i elektromaszynowy.

Głównymi ośrodkami gospodarczymi województwa są miasta: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław, a podstawą rozwoju gospodarczego tego regionu jest Bydgosko-Toruński Okręg Przemysłowy. Na terenie województwa swą działalność prowadzi 185 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowi 4,6% ogółu podmiotów w kraju. Większość z przedsiębiorstw i firm funkcjonuje na terenie miast. Do największych zakładów pracy w województwie kujawsko pomorskim należą: Polski Cukier, Grupa TZMO S.A., Mondi Świecie S.A., Grupa Polomarket, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, Jutrzenka, GK Lewiatan i Anwil S.A., a także Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific i Chemirol Mogilno. W regionie swoje fabryki lub spółki posiadają także krajowe i międzynarodowe koncerny, zaliczane do firm o największych przychodach, m.in. Enea, Telefonika Kable, Unilever, MLEKPOL, Can-Pack, Pilkington, Grupa Atlas, Schenker, Grupa Boryszew, OSM Łowicz, Jabil Global Services, Teleplan i Bonduelle.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *