KUJAWSKO-POMORSKIE: INFORMACJE

Województwo kujawsko-pomorskie powstało z dawnego województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. Geograficznie, leży ono w centralnej Polsce, pomiędzy Pojezierzem Mazurskim i Pomorskim. Województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z dwóch województw Polski, które posiadają dwie stolice.

Siedziba wojewody oraz większości urzędów administracji państwowej została ustanowiona w Bydgoszczy, natomiast siedziba sejmiku wojewódzkiego oraz organów administracji samorządowej w Toruniu. Liczba ludności województwa to blisko 2,1 miliona, a zajmowana przez nie powierzchnia to 17 971,34 km².kujawsko-pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie dzieli się na 23 powiaty (w tym 4 miasta na prawach powiatu), a te z kolei na 144 gminy, z których ponad połowę stanowią gminy wiejskie. W województwie znajdują się 52 miasta, a większość mieszkańców zamieszkuje obszary miejskie.

Pod względem liczby mieszkańców, największymi miastami są: Bydgoszcz, zamieszkała przez ponad 363 tysiące mieszkańców, Toruń (blisko 200 tys. mieszkańców), Włocławek (ok. 111 tys. mieszkańców) i Grudziądz (niecałe 96 tysięcy mieszkańców).

Region kujawsko-pomorski, dzięki pięknu naturalnego krajobrazu oraz licznym lasom i jeziorom, należy do najbardziej urokliwych w kraju, a duży udział gruntów ornych w strukturze powierzchniowej województwa sprawia, że bardzo istotną rolę w rozwoju gospodarczym województwa odgrywa tam rolnictwo. Większość użytków rolnych stanowią grunty orne, a kujawsko-pomorskie jet znane z produkcji wysokiej jakości produktów rolnych takich jak m.in. zboża, owoce i warzywa. Rejon ten przoduje także pod względem krajowej produkcji żywca. Na Kujawach i Pomorzu znajdziemy również coraz więcej gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych.

Głównymi ośrodkami gospodarczymi województwa są miasta: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław. Szczególnie dobrze rozwinięty jest przemysł spożywczy, chemiczny, elektromaszynowy, tekstylny, celulozowy, mineralny, drzewno-papierniczy i poligraficzny. W sektorze spożywczym odnotowuje się dużą liczbę spółek z zagranicznym kapitałem.

W takich miastach jak Bydgoszcz, Toruń, Solec Kujawski czy Grudziądz działają parki przemysłowe. Przedsiębiorczość w regionie rozwija się także za sprawą instytucji i stowarzyszeń gospodarczych, w tym izb przemysłowo-handlowych i rolniczych, związków pracodawców oraz rzemiosła.

Do najbardziej znaczących firm w kujawsko-pomorskim zaliczają się m.in.: PSH Lewiatan, Neuca, Mondi Świecie, Grupa TZMO, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Grupa Polomarket, Anwil, Krajowa Spółka Cukrowa, Chemirol i Agrolok.