MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

Bezrobocie w województwie kujawsko-pomorskim spada, a przy tym wzrasta liczba podmiotów gospodarczych. Bez pracy najczęściej pozostają osoby długotrwale bezrobotne, a liczną grupę stanowią tu kobiety. Coraz lepsze perspektywy mają jednak młodzi ludzie – to właśnie w grupie bezrobotnych do 25 roku życia bezrobocie zmalało najbardziej w ciągu ostatniego roku.
Najwięcej ofert pracy w województwie kujawsko-pomorskim, dostępnych w lokalnej prasie, w urzędach pracy oraz w Internecie (np. na www.praca.pl), dotyczy pracy w branży przemysłowej, handlowej, w sektorze usług i w budownictwie.

możliwości zatrudnieniaGłównym ośrodkiem gospodarczym w regionie, zapewniającym najwięcej miejsc pracy dla regionalnej społeczności jest Bydgosko – Toruński Okręg Przemysłowy, który obejmuje dwa duże miasta: Bydgoszcz i Toruń, oraz Janikowo, Inowrocław i Solec Kujawski. Ośrodek ten jest miejscem lokalizacji głównie przemysłu chemicznego, którego największymi zakładami pracy są zakłady produkcji włókien sztucznych Elana w Toruniu oraz zakłady sodowe w Inowrocławiu i Janikowie.

Zakłady te dają wiele miejsc pracy w aglomeracji toruńsko-bydgoskiej. W województwie, oprócz przemysłu chemicznego, rozwija się również przemysł elektromaszynowy (elektrotechniczny i środków transportu), lekki (włókienniczy, obuwniczy), spożywczy (mięsny, cukrowniczy i owocowo-warzywny) oraz drzewno-papierniczy.

Oprócz Bydgosko-Toruńskiego Okręgu Przemysłowego, wiele przedsiębiorstw zlokalizowanych jest w obrębie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która obejmuje „Cristal Park” w Łysomicach (gdzie mieści się kompleks japońskich przedsiębiorstw elektronicznych) oraz podstrefy w: Świeciu (z głównym przedsiębiorstwem Mondi Świecie S.A.), Grudziądzu (gdzie działa m.in. Polpak Papier Sp. z o.o.), Barcinie (Lafarge oraz Mapei), Bydgoszczy, Kowalewie Pomorskim, Toruniu i Rypinie.