Praca kujawsko-pomorskie

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Poszukiwanie zatrudnienia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie jednemu może spędzić sen z powiek. Wysoki poziom bezrobocia, rolniczy charakter regionu oraz niewielki udział dużych zakładów w pracy w ogólnej liczbie zarejestrowanych przedsiębiorstw sprawiają, że pod względem możliwości zatrudnienia kujawsko-pomorski rynek pracy jest jednym z najmniej chłonnych w całej Polsce.możliwości zatrudnienia

Najwięcej ofert pracy w województwie kujawsko-pomorskim, dostępnych w lokalnej prasie, w urzędach pracy oraz w Internecie (np. na www.praca.pl), dotyczy pracy w branży przemysłowej, handlowej, w sektorze usług i w budownictwie. Głównym ośrodkiem gospodarczym w regionie, zapewniającym najwięcej miejsc pracy dla regionalnej społeczności jest Bydgosko – Toruński Okręg Przemysłowy, który obejmuje dwa duże miasta: Bydgoszcz i Toruń, oraz Janikowo, Inowrocław i Solec Kujawski. Ośrodek ten jest miejscem lokalizacji głównie przemysłu chemicznego, którego największymi zakładami pracy są: zakłady związków organicznych „Zachem” w Bydgoszczy, zakłady produkcji włókien sztucznych w Toruniu oraz zakłady sodowe w Inowrocławiu i Janikowie. Zakłady te zatrudniają prawie 18% wszystkich pracujących w przemyśle i zamieszkujących w aglomeracji toruńsko-bydgoskiej. W województwie, oprócz przemysłu chemicznego, rozwija się również przemysł elektromaszynowy (elektrotechniczny i środków transportu), lekki (włókienniczy, obuwniczy), spożywczy (mięsny, cukrowniczy i owocowo-warzywny) oraz drzewno-papierniczy.

Oprócz Bydgosko-Toruńskiego Okręgu Przemysłowego, wiele przedsiębiorstw zlokalizowanych jest w obrębie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która obejmuje „Crystal Park” w Łysomicach  (gdzie mieści się kompleks japońskich przedsiębiorstw elektronicznych) oraz podstrefy w: Świeciu (z głównym przedsiębiorstwem Mondi Świecie S.A.), Grudziądzu (gdzie działa m.in. Polpak Papier Sp. z o.o.), Barcinie  (Lafarge oraz Mapei), Bydgoszczy, Kowalewie Pomorskim, Toruniu i Rypinie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *