RYNEK PRACY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Według danych z końca sierpnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 70 677 tysiąca bezrobotnych. W większości powiatów liczba bezrobotnych zmalała zarówno w porównaniu do poprzednich miesięcy, jak i lat. Mimo że widać wyraźny spadek bezrobocia, to nadal mieszkańcy tego rejonu są w tyle w porównaniu do innych województw pod względem zatrudnienia i poziomu płac. Bezrobocie w tym rejonie ma charakter sezonowy, co oznacza, że zimą zawsze statystyki wypadają dużo gorzej.rynek pracy

Pozytywne trendy dotyczą wskaźnika zatrudnienia i wzrostu liczby podmiotów gospodarczych. W 2017 roku w kujawsko-pomorskim prawie 200 tysięcy osób prowadziło działalność gospodarczą, a najwięcej miejsc pracy dają firmy z takich sektorów jak handel, naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe.

Bezrobocie spada, ale nadal najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby w szczególnej sytuacji, w tym długotrwale bezrobotni i osoby bez kwalifikacji zawodowych. Bez pracy pozostaje więcej kobiet niż mężczyzn (część z nich nie decyduje się na powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka). Spory spadek bezrobocia zanotowano z kolei wśród młodzieży – liczba bezrobotnych wśród osób do 25 roku życia zmniejszyła się o prawie 30%. Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim jest wyższy wskaźnik zatrudnienia osób po 50 roku życia niż średnio w całej Polsce.

Bezrobocie w kujawsko-pomorskim było kilka lat temu dużo wyższe, a dzisiaj wielu pracodawców ma kłopoty w werbowaniu pracowników. Trudności ze znalezieniem kadry są efektem m.in. procesu starzenia się społeczeństwa, co sprawia, że ubywa osób w wieku produkcyjnym. Nie bez znaczenia pozostaje też struktura ludności według wykształcenia – w rejonie kujawsko-pomorskiego mieszka najwięcej osób bez wykształcenia średniego, a także absolwentów studiów wyższych. Braki kadrowe mogą wynikać również z tego, że wielu fachowców i specjalistów wybrało emigrację zarobkową. Inne przyczyny deficytu pracowników to także brak doświadczenia zawodowego, niesatysfakcjonujące warunki pracy oraz brak odpowiednich uprawnień.

Branże, w których najczęściej występują braki kadrowe to:

  • transport – praca czeka na kierowców, mechaników oraz operatorów urządzeń dźwigowo-transportowych
  • budownictwo – brakuje fachowców takich jak m.in. cieśle, zbrojarze, dekarze, monterzy instalacji budowlanych, jak również inżynierów budownictwa i operatorów maszyn
  • przetwórstwo metali – pracodawcy potrzebują ślusarzy, spawaczy i lakierników
  • gastronomia i produkcja spożywcza – oferty pracy w kujawsko-pomorskim są skierowane do szefów kuchni, kucharzy, piekarzy oraz cukierników
  • medycyna – placówki medyczne cierpią na deficyt lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz psychoterapeutów
  • informatyka – w obecnych czasach o pracę nie muszą martwić się graficy, programiści czy administratorzy baz danych.