Praca: Aplikant


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Aplikant
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 117648

Warunki pracy


 •        praca przy komputerze;

 •        praca w biurze i w terenie;

 •        praca z bronią palną oraz środkami przymusu bezpośredniego;

 •        rozkład pracy zmianowy;

 •        prowadzenie uprzywilejowanych samochodów osobowych oraz uprzywilejowanych pojazdów samochodowych o nadwoziu furgon;

 •        siedziba WITD w Bydgoszczy mieści się w pomieszczeniach na IV piętrze w budynku bez windy.

Zakres zadań

 • uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach 6-miesięcznego kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego;
 • w ramach praktyk uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i kontroli w siedzibach podmiotów wykonujących przewozy drogowe oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • na zakończenie 6-miesiecznego kursu specjalistycznego składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia, celem zdobycia kwalifikacji zawodowych inspektora transportu drogowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie wykształcenie co najmniej średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy co najmniej kategorii B;
 • posiadanie nienagannej opinii;
 • ukończone 23 lata na dzień 6 listopada 2023 r.
 • posiadanie wymaganego stanu zdrowia;
 • znajomość aktów prawnych: Konsytucji RP, ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o drogach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporzadzenia (WE) nr 561/2006, prawa pracy;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się – rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień diagnosty samochodowego, bądź posiadanie: wyższego wykształcenia w obszarze nauk technicznych, średniego wykształcenia technicznego lub wykształcenia średniego branżowego, o specjalnościach samochodowych;
 • doświadczenie zawodowe w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) na stanowisku kontroli i napraw pojazdów;
 • znajomość komunikatywna języka: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego, na poziomie co najmniej A2.
 • prawo jazdy kategorii C lub A i C;
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Specjalista

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2023-03-09
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca...

 • Zobacz więcej
 • Starszy specjalista

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2023-03-05
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej
 • Starszy inspektor

 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2023-02-25
  • Warunki pracy Prace związane z obsługą organizacyjno – rozliczeniową abonentów telefonii komórkowej i stacjonarnej w województwie kujawsko – pomorskim. Realizowane zadania...

 • Zobacz więcej