Praca: Asystent rodziny


Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Więcbork
Numer: StPr/22/0293
OBOWIĄZKI:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1) prowadzenie kompleksowych działań mających na celu wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych tj.: a. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, b. opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, c. udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, d. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, e. wspieranie aktywności społecznej rodzin, f. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, g. udzielanie pomocy w poszukiwaniu , podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, h. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, i. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych j. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, k. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, l. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 04 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem, m. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 3) dokonanie okresowej oceny sytuacji rodziny ( raz na pół roku) i przekazanie jej Dyrektorowi MGOPS, 4) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 5) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 6) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna, 7) weryfikacja i przetwarzanie danych związanych z pracą z rodziną w SI POMOST, 8) zapoznanie się z gminnym programem wspierania rodziny i podejmowanie działań, które przyczynią się do realizacji zawartych w nim celów, 9) stała współpraca z innymi pracownikami w zakresie obiegu dokumentacji i informacji w ramach powierzonego stanowiska, 10) wykonywanie innych poleceń i zadań służbowych zleconych przez przełożonych. Miejsce wykonywania pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, teren miasta i gminy Więcbork

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Uprawnienia: obsługa komputera
Uprawnienia: prawo jazdy kat B


Wymagania inne:

Wymagania w odniesieniu do kandydata: - jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelem innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada znajomość języka polskiego. Wykształcenie: zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U z 2022r., poz.447), Doświadczenie zawodowe: zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2022r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej ( t.j. Dz.U z 2022r.,poz.447) Szczegóły oferty wraz z załącznikami można uzyskać ze strony: www.mgopswiecbork.pl /zakładka Nabór na wolne stanowiska pracy/

Miejsce pracy:

Więcbork


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

do 2 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Asystent do spraw księgowości

 • Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Tuchola Dodane: 2022-05-25
  • staż na stanowisku asystenta ds. ksiegowości Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne

 • Zobacz więcej
 • Asystent nauczyciela w przedszkolu

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2022-05-25
  • Pomoc nauczycielowi przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku 3-6 lat:- w organizowaniu i prowadzeniu pracy wychowawczo-dydaktycznej;- w opiece podczas spacerów i wycieczek;- w...

 • Zobacz więcej
 • Asystent nauczyciela przedszkola

 • Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Padniewo Dodane: 2022-05-25
  • praca związana z w/w stanowiskiem Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

 • Zobacz więcej