Praca: Asystent


Krajowa Informacja Skarbowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 59822

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
•stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
•wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.506,08 zł brutto,
•dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
•dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
•nagrody jubileuszowe,
•dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
•rewelacyjna lokalizacja w centrum Torunia,
•ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00,
•pokój śniadaniowy w miejscu pracy,
•bezpieczne miejsce na rowery,
•otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
•pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
•możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
•możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•praca biurowo-administracyjna,
•praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•praca w budynku III piętrowym,
•budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,
•brak węzła sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,
•miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej,
•budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • prowadzenie w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS), w tym przygotowywanie projektów pism i decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług,
 • współpraca z instytucjami naukowymi, laboratoriami i innymi placówkami badawczymi oraz opracowywanie projektów zleceń badań i analiz w celu ustalenia właściwej klasyfikacji na potrzeby wydawania wiążących informacji stawkowych,
 • prowadzenie rejestru spraw przy użyciu programu komputerowego wspomagającego obieg dokumentów,
 • opracowywanie pism przekazujących odwołanie do organu II instancji, zawierających ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w odwołaniu,
 • opracowywanie projektów pism w zakresie zmian i uchyleń wydanych WIS,
 • przygotowanie i prowadzenie szkoleń kaskadowych w celu przekazania zdobytej wiedzy pozostałym pracownikom,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie taryfikacji towarów i usług.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu wiążących informacji stawkowych i postępowań podatkowych,
 • znajomość Nomenklatury Scalonej (CN), przepisów o statystyce publicznej oraz zasad klasyfikacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A1-A2,
 • dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • kreatywność, umiejętność argumentowania,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność.
APLIKUJ TERAZ