Praca: Construction Manager CCS


 
Construction Manager CCS
woj. kujawsko-pomorskie
Czym będziesz się zajmować?
 • Udział w grupie realizującej projekt i związaną z nim przebudową istniejącej infrastruktury
 • Aktywny udział i raportowanie statusu projektów na comiesięcznych spotkanych Kierownictwa Projekty (SteerCo)
 • Ścisła współpraca z krajowym i grupowym zespołem projektowym oraz partnerami biznesowymi jak i podwykonawcami
 • Realizacja i zarządzanie projektami CCS (Go4Ecoplanet i CCO2CEE) na etapie studialnym i wykonawczym
 • Zapewnienie wsparcia procesu inwestycyjnego dotyczącego modernizacji bocznicy zakładu CO2
 • Koordynacja przygotowywań założeń projektowych do opracowania dokumentacji projektowej oraz wytycznych technicznych dla potrzeb realizacji projektów
 • Współpraca z Zespołami Zakupów (krajowy i Grupowy) w zakresie przygotowania, weryfikacji oraz negocjowania ofert
 • Prowadzenie uzgodnień projektowych zmierzających do wybudowania wymaganej infrastruktury CCS po stronie pracodawcy, pozwalającej na prowadzenie ciągłej produkcji klinkieru i cementu
 • Opiniowanie umowy na realizację robót, usług i prac projektowo-wykonawczych w zakresie infrastruktury CCS
 • Prowadzenie/kompletowanie dokumentacji kontraktowej oraz korespondencji związanej z nadzorowanymi projektu
 • Koordynacja i nadzór prac firm zewnętrznych działających w obszarze wymaganej infrastruktury CCS zapewniającej optymalny proces wychwytywania CO2 oraz jego transportu do wskazanego portu morskiego w kraju
 • Analiza dokumentacji technicznej i weryfikacja dostarczanej przez jednostki projektowe dokumentacji projektowej,
 • Wspomaganie Kierownictwa Projektu w kwestiach technologicznych procesu CCS oraz transportu, logistyki i składowania CO2
 • Udział w procesie budowlanym placu budowy (w zależności od potrzeb: przed, w trakcie i po wykonaniu robót)
 • Udział w komisjach odbioru prac projektowych, usług i robót budowalnych
 • Merytoryczne wsparcie obsługi prawnej w zakresie przygotowania umów kontraktowych
 • Opracowanie wymagań technicznych i operacyjnych instalacji wychwytującej CO2 dla dostawców technologii w fazie inżynieryjnej, w szczególności w odniesieniu do:
  • Funkcji oprzyrządowania i sterowania (FAT – Factory Acceptance Test)
  • Kontroli procesu na styku między cementownią a zakładem wychwytywania CO2
  • Systemu zdalnej obsługi
  • Zarządzanie alarmami
 • Weryfikacja i dostosowanie dokumentacji projektu do potrzeb  zakładu wczytywania CO2
 • Opracowanie procedur uruchamiania i wyłączania, podatności/redundancji (SOP/ DSCQP/CC)
 • Nadzór nad opracowaniem SOP związanych z Operacją i Utrzymaniem zakładu oraz jakości ( QA/QC) i bezpieczeństwa (standardy BHP Grupy Holcim)
 • Przygotowanie planów przeglądów okresowych oraz harmonogramy konserwacji instalacji wraz z lokalnym zespołem Utrzymania Ruchu
Co zyskasz?
 • umowę o pracę
 • pakiet Medicover, karta Multisport
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • 4.12 dniem wolnym od pracy
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • dofinansowanie do nauki języka angielskiego
 • fundusz pracowniczy
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • pracę gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
Więc, jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie wyższe kierunek budownictwo lub inne kierunkowe o specjalności produkcji i transportu gazów lub wychwytu/redukcji emisji
 • Znajomość organizacji i struktury realizacji dużych projektów przemysłowych
 • Doświadczenie w zarządzaniu operacjami i projektami o dużym poziomie złożoności i wysokich nakładach inwestycyjnych
 • Doświadczenie w pracy w firmach produkujących gazy płynne czy zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem technologii CCS
 • Wiedza i doświadczenie w organizowaniu, oraz kontraktowaniu usług przy dużych inwestycjach przemysłowych/aparaturowych
 • znajomość rynku i branży infrastruktury gazów skroplonych oraz CCS
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz wytrwałość i determinacja w osiąganiu założonych celów
 • Umiejętność komunikacji i współpracy w zespołach – krajowych i Grupowych
 • Biegła obsługa pakietu MS Office szczególnie MS Excel, znajomość SAP i MS Project,
 • Umiejętność tworzenia prezentacji i interpretacji danych,
 • Otwartość w relacjach interpersonalnych i umiejętność pracy zespołowej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2,
 • Prawo jazdy kat. B.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.

Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Kierownik Montażu / Budowy / Robót

 • M.M.METAL-BUD MACIEJ MISZTALD Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Dodane: 2023-09-21
  • miejsce pracy: teren całego kraju Opis stanowiska: prowadzenie robót zgodnie ze sztuką i przepisami prawa budowlanego i dokumentacją techniczną nadzór nad podległymi brygadami...

 • Zobacz więcej
 • Kierownik Robót Elektrycznych (OZE)

 • NES Global Talent Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Dodane: 2023-08-29
  • Zakres obowiązków: Organizacja, planowanie i nadzór nad realizowanymi pracami w zakresie budowy farm wiatrowych i innych obiektów OZE oraz przemysłowych (w szczególności:...

 • Zobacz więcej