Praca: Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Włocławek
Ogłoszenie o naborze Nr 83783

Warunki pracy

praca biurowa w siedzibie Inspektoratu-wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przprowadzanie oględzin na terenie Miasta Włocławka- reprezentacja urzędu-narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowamiem- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę - większośc czynności wykonywanych w pozycji siedzącej

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrolę budów i robót budowalnych w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • bierze udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie katastrof budowalnych
 • opracowuje wnioski i zalecenia pokontrolne
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowalnych
 • przygotowuje projekty decyzji. postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przyjmuje skargi i wnioski, należycie i terminowo załatwia skargi i wnioski, przyjmuje interesantów i udziela im wyjaśnień
 • wykonuje inne czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane, zalecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego
 • dokonuje kontroli istniejących obiektów budowlanych, obejmujących głównie ocenę stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem. warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych z budownictwem
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (wraz z przepisami wykonawczymi)
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Administrator Kontraktu

 • TRAKCJA S.A. Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-09-14
  • NA TYM STANOWISKU, BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: Monitorowanie procesu realizacji budowy pod kątem zgodności z kontraktem w zakresie obowiązków formalnych oraz pod kątem...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor nadzoru budowlanego

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław Dodane: 2021-09-07
  • Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie Inspektoratu - wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu inowrocławskiego - reprezentacja...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor nadzoru budowlanego

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Włocławek Dodane: 2021-09-02
  • Warunki pracy praca biurowa w siedzibie Inspektoratu-wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przprowadzanie oględzin na terenie Miasta Włocławka- reprezentacja...

 • Zobacz więcej