Praca: Inspektor nadzoru


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 87168

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca w terenie.
Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
Zagrożenie korupcją.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • pełni obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla zadań związanych z remontami dróg i obiektów inżynierskich,
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: ustalania zakresu badań, ekspertyz i technologii planowanych remontów dróg, obiektów inżynierskich, opiniowania dokumentacji technicznych i przetargowych dla przyszłych zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich, przygotowania wymaganych wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizacje poszczególnych zadań inwestycyjnych, dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań, badań i nadzorów archeologicznych oraz monitorowania realizacji postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań,
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie bieżących danych o rzeczowej i finansowej realizacji zadań,
 • monitoruje, analizuje i opiniuje roszczenia i zagrożenia występujące na kontraktach dotyczących zadania remontowego,
 • konsultuje, opiniuje i zatwierdza proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót,
 • sporządza rozliczenie zadania,
 • przekazuje komplety dokumentacji powykonawczej i operatów kolaudacyjnych do Archiwum Zakładowego, do Rejonu kompletu dokumentacji powykonawczej, a ponadto do Wydziału Mostów raportów z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich,
 • prawo jazdy kat. B,
 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoznaczne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
 • znajomość sieci drogowej województwa,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: Prawo budowlane, o drogach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca,komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  • Inspektor nadzoru budowlanego

  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław Dodane: 2021-11-24
   • Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie Inspektoratu - wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu inowrocławskiego - reprezentacja...

  • Zobacz więcej
  • Inspektor nadzoru budowlanego

  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rypinie Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Rypin Dodane: 2021-11-22
   • Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą urzędu (działalność inspekcyjna na terenie powiatu rypińskiego, praca na wysokościach), jazda samochodem służbowym,...

  • Zobacz więcej
  • Inspektor nadzoru budowlanego

  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-11-17
   • Warunki pracy praca w siedzibie PINB oraz w terenie, zmienne warunki atmosferyczne przy kontrolach obiektów budowlanych, praca jednozmianowa, obsługa komputera Zakres zadań...

  • Zobacz więcej