Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Żnin
Ogłoszenie o naborze Nr 125740

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, Praca w biurze przy komputerze, budynek jednopiętrowy, brak windy, toalety ogólnodostępne, niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Praca w terenie (dojazdy samochodem służbowym) kontakt ze zwierzętami: rzeźnie, zakłady produkujące żywność poch. zwierzęcego, chłodnia, chlewnie, obory, stajnie, kurniki, stawy.

Zakres zadań

 • realizacja zadań wynikajacych z ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego i rozporządzeń wykonawczych oraz rozporządzeń (WE) nr 178/2002, 852/2004, 853/2004, 625/2017, 1099/2009
 • organizacja nadzoru weterynaryjnego nad ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem, produkcji mięsa, kontrole zakresu przestrzegania w rzeźniach i ubojniach przepisów o ochronie zwierząt
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 • kontrola weterynaryjna w handlu, przywozie i wywozie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych
 • prowadzenie sprawozdawczości oraz rejestrów podmiotów nadzorowanych
 • kontrola wyznaczonych lekarzy weterynarii
 • kontrola wysyłek produktów spożywczych w ramach handlu wewnątrz wspólnotowego i eksportu do państw trzecich wraz z wystawieniem świadectw zdrowia
 • kontrola merytoryczna i organizacja pracy działalności Terenowej Pracowni Diagnostyki Włośni
 • pobieranie próbek surowców i produktów do badań laboratoryjnych, koordynacja pobierania próbek przez upoważnione osoby

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B, umiejętność jazdy samochodem
 • umiejętność biegłej obsługi komputera ( word , excel )
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba ,która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później.i
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym
APLIKUJ TERAZ