Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Żnin
Ogłoszenie o naborze Nr 113053

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, Praca w biurze przy komputerze, budynek jednopiętrowy, brak windy, toalety ogólnodostępne, niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Praca w terenie (dojazdy samochodem służbowym) kontakt ze zwierzętami: rzeźnie, zakłady produkujące żywność poch. zwierzęcego, chłodnia, chlewnie, obory, stajnie, kurniki, stawy.

Zakres zadań

 • realizacja zadań wynikajacych z ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego i rozporządzeń wykonawczych oraz rozporządzeń (WE) nr 178/2002, 852/2004, 853/2004, 625/2017, 1099/2009
 • realizacja zadań wynikajacych z Krajowego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 • kontrola weterynaryjna w handlu, przywozie i wywozie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych
 • prowadzenie sprawozdawczości oraz rejestrów podmiotów nadzorowanych
 • kontrola wyznaczonych lekarzy weterynarii
 • nadzór i przestrzeganie wymagań weterynaryjnych w chłodni składowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy min. kat. B,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • specjalizacja w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym
APLIKUJ TERAZ