Praca: Inspektor wojewódzki w wydziale polityki społecznej (nr 5286)


Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Inspektor wojewódzki w wydziale polityki społecznej (nr 5286)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/5286
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:- kwalifikuje złożone wnioski jednostek samorządu terytorialnego pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych w celu przekazania wniosku wojewody na środki finansowe do właściwego ministerstwa - analizuje i rozlicza środki finansowe przekazane jednostkom samorządu w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji zadania przygotowywanie - udziela informacji o zasadach realizacji zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego i warunkach naboru wniosków w celu zapewnienia jednolitości oraz prawidłowości realizacji zadania- przygotowuje dokumenty związane z Funduszem Solidarnościowym, w tym informacje o Programie w celu zapewnienia jednolitości oraz prawidłowości realizacji zadania- przygotowuje i przekazuje roczne sprawozdania z realizacji zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego do ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w celu wywiązania się z obowiązku sprawozdawczegoWarunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE


Wymagania inne:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:n i e z b ę d n ewykształcenie: wyższepozostałe wymagania niezbędne:- 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej- znajomość przepisów ustaw: o Funduszu Solidarnościowym, o pomocy społecznej, o finansach publicznych, o służbie cywilnej- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office- umiejętność redagowania pism urzędowych- podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne, efektywna komunikacjad o d a t k o w e- wykształcenie wyższe ekonomiczne - 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych- znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 010 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy