Praca: Inspektor wojewódzki


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 76943

Warunki pracy

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C  przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

 • koordynuje zadania nałożone na Wojewodę w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
 • prowadzi i aktualizuje ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa,
 • planuje i organizuje przedsięwzięcia w zakresie powoływania składów osobowych (grup operacyjnych, techniczno-eksploatacyjnych) w celu zabezpieczenia funkcjonowania Wojewody wraz z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego na Głównym i Zapasowym Stanowisku Kierowania,
 • sporządza decyzje administracyjne o umieszczeniu w ewidencji określonego obszaru, obiektu lub urządzenia w stosunku do podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
 • koordynuje przedsięwzięcia związane z opracowaniem i aktualizacją planów przemieszczania na zapasowe miejsca pracy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, organów administracji niezespolonej oraz organów samorządu terytorialnego,
 • uczestniczy w kontrolach problemowych oraz doraźnych wykonywania zadań obronny w zakresie organizacji systemu kierowania,
 • współdziała w zakresie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonywujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa,
 • realizuje zadania dotyczące zapasowego stanowiska kierowania, wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne’’ albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość ustawy: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy: o kontroli administracji rządowej,
 • znajomość ustawy: o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy: o powszechnym obowiązku obrony,
 • znajomość ustawy: o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy: o ochronie informacji niejawnych,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych i stosowania prawa w praktyce,
 • myślenie kreatywne, współdziałanie w grupie,
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustaw: o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym,
 • odporność na stres.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor

 • Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: wczoraj
  • Warunki pracy Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław Dodane: 2021-05-11
  • Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie Inspektoratu - wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu inowrocławskiego - reprezentacja...

 • Zobacz więcej
 • Starszy inspektor

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-05-10
  • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie budynek urzędu nie przystosowany architektonicznie do...

 • Zobacz więcej