Praca: Inspektor wojewódzki


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 78687

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Czynności wykonywane w pozycji siedzącej: praca z dokumentami,  obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, (budynek nieposiadający windy, toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze w pokoju biurowym przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.


 

Zakres zadań

 • będzie sprawować nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, związków gmin i powiatów oraz innych jednostek
 • będzie rozpatrywać wnioski i skargi związane z podejmowaniem aktów prawnych przez organy samorządu terytorialnego i przygotowywać korespondencję w tych sprawach
 • będzie przygotowywać skargi i odpowiedzi na skargi przekazywane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • będzie przygotowywać projekty rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody
 • będzie prowadzić sprawy związane z wprowadzeniem zarządu komisarycznego i wyznaczeniem osoby pełniącej funkcję organu jednostki samorządu terytorialnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość podstaw: zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość ustawy: o samorządzie gminnym
 • Znajomość ustawy: o samorządzie powiatowym
 • Znajomość ustawy: o samorządzie wojewódzkim
 • Znajomość przepisów Kodeksu wyborczego
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • Efektywna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Asertywność, odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Starszy inspektor

 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: dzisiaj
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · Praca w terenie, · Nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy, w tym...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-06-22
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor

 • Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-06-22
  • Warunki pracy Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Praca z wykorzystaniem komputera. Budynek urzędu i jego...

 • Zobacz więcej