Praca: Inspektor wojewódzki


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 83900

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na XIII piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).


Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

 • będzie przyjmować i analizować pod względem formalno-prawnym wnioski o przekazanie gminie dotacji celowej, w celu przekazania środków finansowych zgodnie z wnioskiem
 • będzie przygotować i przekazywać zapotrzebowania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministra Finansów na środki, w celu wypłaty dotacji producentom rolnym
 • będzie przygotowywać wnioski o podzielenie i uruchomienie dotacji w celu przekazania środków na konta poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego
 • będzie przyjmować i weryfikować okresowe i roczne rozliczenia dotacji oraz okresowe i roczne sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat dotacji w gminach
 • będzie przygotowywać i przekazywać zbiorcze okresowe i roczne rozliczenia dotacji oraz zbiorcze okresowe i roczne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykorzystania środków na zwrot podatku akcyzowego
 • będzie przygotowywać wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostek samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących interpretacji przepisów dot. zwrotu podatku akcyzowego
 • będzie przeprowadzać kontrolę w jednostkach samorządu terytorialnego w sprawach zwrotu podatku akcyzowego
 • będzie przekazywać sprawozdania lub informacje dot. pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość przepisów Ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość przepisów Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • Efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  • Inspektor

  • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: wczoraj
   • Warunki pracy Praca biurowa w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku Praca przy wykorzystaniu standardowych urządzeń biurowych Stanowisko pracy znajduje się na I i II...

  • Zobacz więcej
  • Inspektor

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: wczoraj
   • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie, 2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, Miejsce i otoczenie...

  • Zobacz więcej
  • Inspektor wojewódzki

  • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-09-21
   • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

  • Zobacz więcej