Praca: Inspektor wojewódzki


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 113466

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie – przeprowadzanie kontroli, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

 • kontroluje jakość działania ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, zasadność przyznania świadczeń klientom pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych, jakość usług i form przyznawanej pomocy a także kwalifikacje kadr oraz wykorzystanie przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych celem zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem, w tym sporządza dokumentację kontrolną tj. zawiadomienia o kontroli, programy kontroli, protokoły z czynności kontrolnych, zalecenia pokontrolne
 • rozpatruje skargi, zażalenia i wnioski dotyczące działalności ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w celu zapewnienia przestrzegania prawa
 • udziela nadzorowanym przez Wojewodę jednostkom pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów wynikających z ich statutowej działalności, w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania
 • ustala sposób wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego celem stosowania tych samych rozwiązań w ich realizacji na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing
- specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania
z zakresu pomocy społecznej w pomocy społecznej
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o pomocy społecznej, o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustaw: o ochronie zdrowia psychicznego, o pracownikach samorządowych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • asertywność, odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor

 • Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Brodnica Dodane: dzisiaj
  • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa odbywająca się w pomieszczeniu znajdującym się na I piętrze budynku, w budynku znajduje się winda, która dojeżdża do parteru oraz...

 • Zobacz więcej
 • Podinspektor

 • Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Sośno Dodane: wczoraj
  • prace administracyjno-biurowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Grudziądz Dodane: 2023-01-30
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej