Praca: Inspektor wojewódzki


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 116337

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

 • Prowadzi księgi rachunkowe dysponenta głównego (ewidencja syntetyczna i analityczna w zakresie budżetu zadaniowego) w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o przekazanych dotacjach dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Sprawdza i rozlicza pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania budżetowe (jednostkowe i łączne) w systemie obsługi budżetu państwa TREZOR podległych dysponentów (miesięczne, kwartalne i roczne), Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w celu przekazania ich do Ministerstwa Finansów
 • Sporządza jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych oraz sprawozdania Rb-BZ1 w celu przekazania ich do Ministerstwa Finansów oraz udziela instruktażu w zakresie tych sprawozdań
 • Weryfikuje i sporządza łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych o stanie należności Rb-N oraz o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z
 • Wykonuje zadania związane z obsługą budżetu Wojewody w systemie obsługi budżetu państwa TREZOR, w tym czynności związane z administrowaniem systemu w celu zapewnienia sprawnej funkcjonalności w systemie
 • Przygotowuje uruchomienia w zakresie dotacji i środków budżetowych oraz sporządza informacje o wysokości uruchomionych środków budżetowych
 • Współpracuje z Oddziałem Budżetowym w zakresie uzgadniania planów finansowych oraz jednostkami budżetowymi w zakresie sporządzanych sprawozdań w celu wykluczenia błędów w planie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w oddziałach finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych z aktami wykonawczymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Myślenie analityczne
 • Efektywna komunikacja
 • Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • Współdziałanie w grupie
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Starszy inspektor

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2023-03-16
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej
 • Starszy inspektor

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2023-03-13
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Wysiłek fizyczny, 2. Praca w terenie, 3. Praca w szczególnie trudnych warunkach...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor

 • Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Chełmno Dodane: 2023-03-11
  • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Praca związana z bezpośrednią obsługą klienta, Wystąpieniami publicznymi Stanowisko...

 • Zobacz więcej