Praca: Inspektor


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Nakło nad Notecią
Ogłoszenie o naborze Nr 125211

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa w siedzibie inspektoratu, wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu nakielskiego. Mozliwość wyjazdów służbowych (szkolenia). Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej. Praca związana z bezpośrednią obsługą klienta. Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej. Siedziba inspektoratu znajduje się na I piętrze budynku bez windy, pomieszczenia biurowe nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. 

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrolę budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • dokonuje kontroli istniejących obiektów budowlanych, obejmujących głownie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi
 • bierze udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 • opracowuje wnioski i zalecenia pokontrolne
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych
 • przygotowuje projekty decyzji, postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przyjmuje skargi i wnioski, należycie i terminowo załatwia skargi i wnioski, przyjmuje interesantów i udziela im wyjaśnień
 • wykonuje inne czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane, zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze związanym z budownictwem lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych w obszarze związanym z budownictwem
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane (wraz z przepisami wykonawczymi i techniczno-budowlanymi), Rozporządzenia Rady Ministrów w spr. organizacji przyjmowania skarg i wniosków , ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi oraz samodzielnego sporządzania i redagowania pism
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ