Praca: Inspektor


Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 127031

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy),


· Zagrożenie naciskami grup przestępczych,


· Zagrożenie korupcją,


· Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywateli, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.


Bariery architektoniczne: budynek nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, (brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet), brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Wprowadza i przetwarza informacje w policyjnych systemach informacyjnych o zaistniałych wydarzeniach, rzeczach, dokumentach, pojazdach utraconych i odnalezionych, osobach zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez policjantów korzystających z systemów,
 • Przyjmuje, rejestruje, dokumentuje przyjmowane zgłoszenia i podejmowane działania, przekazywane informacje i polecenie w elektronicznym Systemie Wspomagania Dowodzenia, w celu zapewnienia właściwej ewidencji, ciągłości dowodzenia i jakości obiegu informacji, efektywnego wykorzystania przydzielonych sił i środków oraz sprawnej obsługi wydarzeń,
 • Prowadzi ewidencję wydawania i zdawania kluczy do pomieszczeń jednostki, kluczy do pojazdów służbowych, książek kontroli pracy sprzętu transportowego oraz innego sprzętu będącego dyspozycji dyżurnego jednostki, z wyjątkiem broni i sprzętu uzbrojenia, w celu zapewnienia właściwego gospodarowania mieniem będącym na stanie komisariatu,
 • Obsługuje interesantów, którzy przybywają do jednostki ze zgłoszeniem sprawy lub wydarzenia w celu zapewnienia efektywności i wysokiej jakości obsługi zgłoszenia,
 • Ewidencjonuje i koordynuje ruch osób przybywających na teren jednostki w celu zapewnienia właściwej ochrony obiektu i ewidencji osób uprawnionych do przebywania,
 • Bieżąco kieruje siłami będącymi w bezpośredniej dyspozycji dyżurnego Komisariatu, koordynuje obieg informacji o podejmowanych przez policjantów działaniach i ich efektach, w celu sprawnej obsługi zdarzenia,
 • Prowadzi obserwacje budynku Komisariatu za pomocą dostępnych systemów wizualnych, w celu zapewnienia właściwej ochrony obiektu,
 • Przygotowuje do archiwizacji dokumentację znajdującą się na stanowisku kierowania, w celu prawidłowego zarchiwizowania materiałów ostatecznie zakończonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, Zarządzenia 1173 KGP z dnia 10.11.2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji, Zarządzenia Nr 70 KGP z dnia 02.12.2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, Zarządzenia Nr 26 KGP z dnia 19.02.2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji, Zarządzenie Nr 920 KGP z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji,
 • Właściwe planowanie i organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Samodzielność,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawiającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 756 z póź. zm.) lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Starszy inspektor

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław Dodane: 2023-09-21
  • Warunki pracy - praca biurowo – administracyjna - praca na parterze, - narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, - praca przy monitorze...

 • Zobacz więcej
 • Starszy inspektor

 • Komenda Miejska Policji w Grudziądzu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Grudziądz Dodane: 2023-09-20
  • Warunki pracy praca głównie biurowa w biurze budynku głównego na 2 pietrze, brak windy, Zakres zadań sprawdza prawidłowości obsługi, eksploatacji i użytkowania obiektów...

 • Zobacz więcej
 • Starszy inspektor

 • Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław Dodane: 2023-09-20
  • Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu Praca przy komputerze powyżej połowy dziennego czasu pracy Praca w wymiarze 8 godzin dziennie z przerwą regulaminową Nie występują...

 • Zobacz więcej