Praca: Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 127081

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych przy monitorze komputerowym, w wymiarze poniżej 4 h, w pozycji wymuszonej, związana z wysiłkiem fizycznym  - przenoszenie ciężarów do 5 kg. W budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda i podjazdy dla osób niepełnosprawnych, jednakże zachodzi konieczność poruszania się po kondygnacjach niewyposażonych w w/w udogodnienia.

Zakres zadań

 • opracowuje, przechowuje oraz archiwizuje akta postępowań sprawdzających osób dopuszczonych do informacji niejawnych we wszystkich jednostkach Policji w województwie kujawsko – pomorskim
 • prowadzi ewidencje i rejestry związane z obsługą postępowań sprawdzających
 • wydaje lub przekazuje odbiorcom orzeczenia zapadłe w toku postępowania sprawdzającego
 • wprowadza oraz aktualizuje dane w aplikacji „WOIN”
 • wykonuje kserokopie orzeczeń zapadłych w postępowaniu sprawdzającym, przygotowuje projekty orzeczeń lub pism procesowych
 • przygotowuje niezbędną korespondencję

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno – biurowej
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa komputera w zakresie obsługi pakietu biurowego Open Office
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2023-09-28
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe wyjazdy służbowe 2. Zagrożenie korupcją 3. Permanentna obsługa klientów...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2023-09-28
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2023-09-28
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej