Praca: Inspektor


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Świecie
Ogłoszenie o naborze Nr 132828

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią,


- praca administracyjno - biurowa - obsługa komputera,


- wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych  na terenie powiatu świeckiego,


- prowadzenie postępowań administarcyjnych - skargowych, przygotowywanie decyzji i postanowień w zakresi działania organu

Zakres zadań

 • prowadzenie, przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji budowlanej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Sporządzanie decyzji, postanowień i pism w prowadzonych postępowaniach administarcyjnych
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz związanych z działalnością inspektoratu
 • grupowanie i systematyzowanie w granicach przydzielonego zakresu czynności dokumentów oraz danych niezbędnych podczas postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanych, samowolnych zmian sposobu użytkowania oraz nieodpowiedniego stanu technicznego
 • uczestniczenie w oględzinach obiektów budowlanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego zawodowego ogólne w pracy w administracji publicznej architektoniczno- budowlanej lub nadzorze budowalnym
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i kpa
 • komunikatywność i zdolności analityczne
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • prawo jazdy kategorii B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub byłą współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ