Praca: Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 69749

Warunki pracy

Praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego celem przeprowadzenia kontroli
Zagrożenie korupcją
Stres związany z kontrolą przeprowadzaną u przedsiębiorcy
Stanowisko pracy w biurze znajduje się na II piętrze budynku, budynek nie posiada windy, co może stwarzać problemy dla osób o specjalnych potrzebach
Występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, praca na wysokości, prowadzenie czynności kontrolnych w komorach chłodniczych
Narzędziami pracy są: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia kontrolno-pomiarowe

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie krajowym, w tym kontrola warunków składowania i transportu,
 • Przeprowadzanie samodzielnie lub w zespole kontroli artykułów rolno-spożywczych wywożonych lub sprowadzanych z krajów trzecich-kontrola graniczna
 • Przeprowadzanie samodzielnie lub w zespole kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw
 • Kontrola żywności sprzedawanej w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • Przeprowadzanie oceny i wydawanie świadectw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Opracowywanie i przygotowywanie projektów informacji, zestawień, zaleceń pokontrolnych oraz innych dokumentów w celu prowadzenia postępowań administracyjnych
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z zakresu kompetencji wydziału kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa żywnościowego( w szczególności ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rozporządzenia (UE) 1169/2011, rozporządzenia (UE) 2017/625 oraz rozporządzenia (UE) nr 178/2002
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zagadnień z zakresu technologii żywności i towaroznawstwa
 • Czynne prawo jazdy Kat. B, praktyczne prowadzenie pojazdu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres,
 • Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, dokładność systematyczność,
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Starszy inspektor

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2020-10-15
  • Warunki pracy- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;- praca z wykorzystaniem komputera pow. 4 godziny dziennie;- pomieszczenia biurowe znajdują się na 4...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor

 • Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-10-09
  • Warunki pracy Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych...

 • Zobacz więcej
 • Starszy inspektor

 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-10-08
  • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy...

 • Zobacz więcej