Praca: Inspektor


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 68322

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium i wyjściami do pomieszczeń magazynowych archiwum. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Pomieszczenia magazynowe archiwum zlokalizowane są w sąsiednim budynku. Narażenie na kontakt z kurzem i innymi czynnikami biologicznymi związanymi z dokumentacją. Wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem dokumentacji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe i ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.

Zakres zadań

 • Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z właściwością miejscową Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wraz ze stosownymi urządzeniami ewidencyjnymi
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i przygotowanie akt do brakowania
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych i sporządzanie dokumentacji związanej z przekazywaniem ich do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego
 • Przyjmowanie materiałów archiwalnych z likwidowanych lub przekształconych szkół i placówek oświatowych
 • Prowadzenie spraw związanych z legalizacją wydawanych przez szkoły dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem duplikatów świadectw, dyplomów oraz innych dokumentów wydanych przez zlikwidowane szkoły i placówki oświatowe, w tym zaświadczenia o przebiegu nauczania
 • Inne zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku i 6 miesięcy doświadczenia w pracy w archiwum
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, przepisów oświatowych, Kpa, przepisów dot. organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych, przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji dotyczących postępowania z dokumentacją
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność i dokładność
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie
 • Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu
 • Umiejętności redakcyjne na wysokim poziomie
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Kultura osobista
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Starszy inspektor

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2020-10-15
  • Warunki pracy- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;- praca z wykorzystaniem komputera pow. 4 godziny dziennie;- pomieszczenia biurowe znajdują się na 4...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor

 • Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-10-09
  • Warunki pracy Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych...

 • Zobacz więcej
 • Starszy inspektor

 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-10-08
  • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy...

 • Zobacz więcej