Praca: Inspektor


Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 69826

Warunki pracy

Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych. Praca z wykorzystaniem komputera. Budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, brak podjazdu, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań

 • koordynacja zadań inwestycyjnych, remontowych i innych wynikających z bieżącej działalności Urzędu zgodnie z zatwierdzonymi planami (wydatków bieżących i inwestycyjnych)
 • koordynacja spraw związanych z infrastrukturą administrowanych obiektów, w tym także utrzymania właściwego stanu sanitarno-higienicznego Urzędu oraz czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • współpraca z Komisją Przetargową w zakresie prowadzenia sekretariatu komisji w zastępstwie Sekretarza
 • współpraca z Komisją Likwidacyjną w zakresie gospodarowania majątku zbędnego i zużytego
 • współpraca w zakresie zintegrowanego systemu informatycznego dotyczącego modułów: środki trwałe, magazyn i faktury
 • transport przyrządów pomiarowych
 • zastępowanie w zakresie: •gospodarki poświadczeniami metrologicznymi, •planowania i sprawozdawczości dotyczącej zakupów, •gospodarowania środkami transportu
 • wykonywanie innych poleceń powierzonych do wykonania przez przełożonego, wynikających z zadań w/w regulaminów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • biegłość w obsłudze narzędzi informatycznych w zakresie standardowych programów
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność (szkolenia, wyjazdy służbowe)
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Starszy inspektor

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2020-10-15
  • Warunki pracy- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;- praca z wykorzystaniem komputera pow. 4 godziny dziennie;- pomieszczenia biurowe znajdują się na 4...

 • Zobacz więcej
 • Starszy inspektor

 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-10-08
  • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-10-08
  • Warunki pracy Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z...

 • Zobacz więcej