Praca: Inspektor


Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 74397

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Zagrożenie naciskami grup przestępczych,


· Zagrożenie korupcją,


· Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
bariery architektoniczne:


budynek nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku inwalidzkim brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet), brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy:


biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.


 

Zakres zadań

 • Wprowadza i przetwarza informacje w policyjnych systemach informacyjnych o zaistniałych wydarzeniach, rzeczach, dokumentach i pojazdach utraconych i odnalezionych, osobach zaginionych i ukrywających się przed organami scigania i wymiaru sprawiedliwości, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez policjantów korzystających systemów,
 • Przyjmuje, rejestruje, dokumentuje przyjmowane zgłoszenia i podejmowane działania, przekazuje informację i plecenia w elektronicznym Systemie Wspomagania Dowodzenia, w celu zapewnienia właściwej ewidencji, ciągłości dowodzenia i jakości obiegu informacji, efektywnego wykorzystania przydzielonych sił i środków oraz sprawnej obsługi wydarzeń,
 • Prowadzi ewidencję wydawania i zdawania kluczy do pomieszczeń jednostki, kluczy do pojazdów służbowych, książek kontroli pracy sprzętu transportowego oraz innego sprzętu będącego w dyspozycji dyżurnego jednostki, z wyjątkiem broni i sprzętu uzbrojenia, w celu zapewnienia właściwego gospodarowania mieniem będącym na stanie komisariatu,
 • Obsługuje interesantów, którzy przybywają do jednostki ze zgłoszeniem sprawy lub wydarzenia w celu zapewnienia efektywności i wysokiej jakości obsługi zdarzeń,
 • Ewidencjonuje i koordynuje ruchu osób przybywających na teren jednostki w celu zapewnienia właściwej ochrony obiektu i ewidencjonowania osób uprawnionych do przebywania,
 • Bieżąco kieruje siłami będącymi w bezpośredniej dyspozycji dyżurnego KP, koordynuje obieg informacji o podejmowanych przez policjantów działaniach i ich efektach w celu sprawnej i efektywnej obsługi zdarzenia,
 • Prowadzi obserwację budynku KP za pomocą dostępnych systemów wizualnych w celu zapewnienia właściwej ochrony obiektu,
 • Przygotowuje do archiwizacji dokumentację znajdującą się na stanowisku kierowania w celu prawidłowego zarchiwizowania materiałów ostatecznie zakończonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Właściwe planowanie i organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 742 z późniejszymi zmianami).
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-03-04
  • Warunki pracy Siedziba ZHW w Bydgoszczy znajduje się w budynku 3-piętrowym z windą osobową, możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z tyłu budynku....

 • Zobacz więcej
 • Specjalista

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Lipno Dodane: 2021-03-03
  • Warunki pracy Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu w budynku na pierwszym piętrze bez windy. Wyjazdy służbowe na terenie powiatu lipnowskiego, w celach przeprowadzania...

 • Zobacz więcej
 • Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-02-26
  • Warunki pracy Siedziba ZHW w Bydgoszczy znajduje się w budynku 3-piętrowym z windą osobową, możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z tyłu budynku....

 • Zobacz więcej