Praca: Inspektor


Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 83374

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Praca w terenie,


· Nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy - w tym dyżury),


· Zagrożenie naciskami grup przestępczych,


· Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
bariery architektoniczne: wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi. Brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po terenie budynku – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Realizowanie zgłoszeń serwisowych z zakresu awarii sprzętu i systemów informatycznych na terenie jednostek podległych Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy w celu zapewnienia ciągłości pracy,
 • Realizowanie zadań lokalnego administratora stanowisk komputerowych w sieci OST112 oraz stanowisk dostępowych w sieci PSTD w celu wypełnienia zaleceń standaryzacji Komendy Głównej Policji oraz postanowień polityki bezpieczeństwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów na właściwym poziomie,
 • Prowadzenie aktualizacji dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących polityki bezpieczeństwa, w zakresie „Charakterystyki obszaru przetwarzania danych”, „Kart zabezpieczeń pomieszczeń” oraz podpisanych przez użytkowników i osoby upoważnionej oświadczeń o zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, do którego maja nadane uprawnień/upoważnienia,
 • Prowadzenie dla jednostek i komórek podległych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ewidencji licencji oraz nośników oprogramowania w celu zapewnienia legalności oprogramowania użytkowanego w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy,
 • Udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom sprzętu informatycznego w celu zapewnienia pracownikom oraz funkcjonariuszom ciągłości pracy,
 • Realizowanie serwisu zewnętrznego (gwarancyjnego) oraz współpraca z serwisem Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w celu utrzymania eksploatowanego przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy sprzętu w sprawności,
 • Organizowanie i przygotowanie materiałów i sprzętu informatycznego do wycofania,
 • Ocenianie przydatności sprzętu informatycznego do dalszej eksploatacji w celu przedłożenia propozycji w zakresie dalszego wykorzystania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w obszarze informatyki,
 • Znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Komunikacja,
 • Samodzielność,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność podejmowania decyzji,
 • Perfekcyjna znajomość budowy i konfiguracji urządzeń teleinformatycznych,
 • Umiejętność analizowania i diagnozowania problemów sprzętowych oraz programowych,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie informatycznej dokumentacji technicznej,
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 742 z późniejszymi zmianami).
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor

 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: wczoraj
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Przeprowadzanie kontroli w terenie. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych....

 • Zobacz więcej
 • Inspektor

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-09-13
  • Warunki pracy Praca ma charakter typowo biurowy, polega głównie na obsłudze kancelaryjnej urzędu. Przy wykonywaniu obowiazków wykorzystywane są typowe urządzenia i narzędzia...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-09-10
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej