Praca: Inspektor


Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 85229

Warunki pracy

Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Praca z wykorzystaniem komputera. Budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, brak podjazdu, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań

 • przyjmowanie zleceń i wniosków na usługi metrologiczne, przeglądanie ich pod kątem kompletności w celu realizacji danej usługi oraz rejestracja wniosków o wykonanie czynności metrologicznych
 • przyjmowanie oraz wstępne przeglądanie przyrządów pomiarowych, przekazywanie na stanowiska pomiarowe oraz wydawanie ich klientom w celu realizacji czynności metrologicznych
 • wystawianie faktur VAT, przygotowywanie zawiadomień o wysokości opłat
 • sporządzanie w ustalonych terminach zestawień dochodów, sprawozdań w celu przekazania ich do odpowiednich komórek Urzędu
 • prowadzenie telefonicznej i e-mailowej obsługi klientów
 • udzielanie klientom wyczerpujących informacji i wyjaśnień: o kompetencjach i zakresie działalności Urzędu oraz dotyczących trybu i warunków wykonywania czynności metrologicznych jak również realizowanych umów i wniosków w celu właściwego zrealizowania usług
 • obsługa firm spedycyjnych (przyjmowanie i przygotowywanie do wysyłki paczek z przyrządami pomiarowymi)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego praca w punkcie obsługi klienta lub na innym stanowisku o zbliżonym charakterze mającym kontakt z klientem
 • znajomość ustawy Prawo o miarach i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość rodzajów przyrządów pomiarowych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie korzystania z arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu oraz baz danych
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność (szkolenia, wyjazdy służbowe)
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor

 • Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-10-20
  • Warunki pracy Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Praca z wykorzystaniem komputera. Budynek urzędu i jego...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-10-15
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-10-15
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej