Praca: Inspektor


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włocławku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Włocławek
Ogłoszenie o naborze Nr 112915

Warunki pracy

Praca w terenie, praca biurowa przy komputerze. Podczas kontroli możliwość pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów, narzędzia pracy – komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe


 

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dot. bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • Opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz ich egzekwowanie.
 • Przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień
 • Prace administracyjne i archiwizacyjne
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ