Praca: Inspektor


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 113426

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe i ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.

Zakres zadań

 • obsługa komisji dyscyplinarnych
 • prowadzenie spraw związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
 • przygotowanie dokumentacji związanej z podziałem wysokości wybranych dotacji celowych skierowanych do JST i organizacji pozarządowych
 • przeprowadzanie zaplanowanych kontroli merytorycznych i finansowych oraz przygotowanie sprawozdań z realizacji wybranych dotacji celowych
 • realizacja otwartego konkursu ofert wraz z umowami na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją, eksploatacją i ubezpieczeniem pojazdów
 • wypisywanie oraz prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych
 • zastępowanie nieobecnych pracowników w kancelarii i w sekretariacie wydziału
 • realizacja zamówień na dostawy sprzętu i materiałów biurowych oraz prowadzenie ewidencji dostaw, usług i robót budowlanych
 • prowadzenie spraw związanych z wynajmowanymi lokalami
 • prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami, które znajdowały się w zarządzie Kuratorium
 • realizacja zadań związanych z organizacją naprawy sprzętu oraz innych zadań gospodarczych w celu zapewnienia właściwych warunków pracy
 • inne zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, przepisów oświatowych, Kpa, przepisów dot. organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych, przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji dotyczących postępowania z dokumentacją
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność i dokładność
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie
 • Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu
 • Umiejętności redakcyjne na wysokim poziomie
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Kultura osobista
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Grudziądz Dodane: dzisiaj
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor farmaceutyczny

 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Włocławek Dodane: dzisiaj
  • Warunki pracy praca biurowo-terenowa, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na II piętrze w Delegaturze we Włocławku budynek i pomieszczenia...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2023-01-28
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej