Praca: Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 114035

Warunki pracy

Praca ta ma charakter biurowo-inspekcyjny. Występują wyjazdy w teren na kontrole rolników i przedsiębiorców.  Mogą występować sytuacje stresowe wynikające z kontrolnej specyfiki pracy. Praca wymaga kierowania samochodem osobowym - służbowym. W siedzibie  praca typowo administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera, faksu, skanera, telefonu, kopiarki, itp.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad realizacją urzędowych kontroli wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin
 • przeprowadza kontrole przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów) w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin
 • prowadzi postępowania administracyjne z zakresu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin oraz środków ochrony roślin
 • nadzoruje realizację urzędowych kontroli wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz ich badań jakościowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o nawozach i nawożeniu, o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Umiejętność pracy z komputerem- znajomość pakietu Office (word, excel), obsługa poczty elektronicznej, Internetu.
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin uprawnych i obrotu środkami ochrony roślin
 • Znajomość ustawy o środkch ochrony roślin
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2023-01-28
  • Warunki pracy Praca na tym stanowisku ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław Dodane: 2023-01-16
  • Warunki pracy Praca na tym stanowisku ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych...

 • Zobacz więcej