Praca: Kierownik Działu Zaopatrzenia


UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

zatrudni na stanowisko

Kierownika Działu Zaopatrzenia CM

w

Dziale Zaopatrzenia CM

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

 

Opis stanowiska:

 • Organizowanie i planowanie pracy działu,
 • Stały nadzór nad prawidłową realizacją zadań oraz funkcjonowaniem działu,
 • Przygotowywanie planów, raportów, sprawozdań, projektów pism i umów,
 • Przestrzeganie procedur ustawowych oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Uczelni,
 • Sprawdzanie poprawności pod względem formalnym i merytorycznym wszelkiej dokumentacji dotyczącej zakresu pracy działu,
 • Współpraca ze wszystkimi jednostkami Uczelni.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • Doświadczenie związane z realizacją zamówień publicznych po stronie Zamawiającego w zakresie dostaw,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy, w tym pracy zespołowej,
 • Umiejętność działania pod presją czasu,
 • Obowiązkowość, sumienność, zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym praktyczna znajomość pakietu MS Office.

Mile widziane:

 • Doświadczenie zawodowe w pracy w Dziale Zaopatrzenia/Dziale Zakupów uczelni wyższej,
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych,
 • Znajomość zasad gospodarki magazynowej,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na kontakty z kontrahentami zagranicznymi,
 • Znajomość podstaw procedur związanych z odprawą celną towarów.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w młodym, prężnym zespole.

Pisemne oferty na stanowisko „Kierownika Działu Zaopatrzenia CM” należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@cm.umk.pl w terminie do 23.09.2020 r.


 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).

 

Załącznik nr 1 – Wzór komunikatu udzielanego przez Administratora Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy

ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).

2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane

w następujących celach:

1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny:

a) Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.

2) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

a) Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,

b) Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.

c) W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.

3) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:

a) W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) sprzeciw wobec przetwarzania, przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. c jest dobrowolne.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy

w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje

w zakresie usług windykacyjnych, prawnych.

8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy

o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

 

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko Kierownika Działu Zaopatrzenia CM.

 

________________________
(data i podpis)

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Operator żurawia stacjonarnego r24/2404-1164/20

 • Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Mikorzyn Dodane: 2020-10-07
  • Operator żurawia stacjonarnegoWymagania konieczne: Zawód: Operator żurawia wieżowegoWykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brakUprawnienia: OPERATOR ŻURAWIA IŻ WIEŻOWEGO...

 • Zobacz więcej
 • Elektryk r60/1482-747/20

 • Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Włocławek Dodane: 2020-10-07
  • montaż i przeglądy systemów wentylacyjnych, praca na wysokościWymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, elektryczne Wymagania inne: wykształcenie elektryczne,...

 • Zobacz więcej
 • Sprzedawca

 • Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Aleksandrów Kujawski Dodane: 2020-10-07
  • Sprzedaż art. spożywczychWymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

 • Zobacz więcej