Praca: Kierownik sekcji administracyjnej w oddziale administracyjno-technicznym w sekcji administracyjnej(nr 2658)


Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Kierownik sekcji administracyjnej w oddziale administracyjno-technicznym w sekcji administracyjnej(nr 2658)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/2658
OBOWIĄZKI:
Główne obowiązki:- organizowanie i prowadzenie działalności Sekcji Administracyjnej stosownie do potrzeb komórek działalności podstawowej, w tym aktualizacja i weryfikacja instrukcji oraz innych dokumentów wewnętrznych,- sprawowanie nadzoru nad pracownikami Sekcji, w szczególności dbanie o właściwą organizację pracy oraz efektywność realizowanych zadań,- sprawowanie nadzoru nad środkami majątku trwałego przeznaczonymi do zbycia i nadzorowanie procedury sprzedaży, nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ruchem majątku trwałego i ruchomego WSSE, jego ewidencją i inwentaryzacją,- prowadzenie postępowań dotyczących zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego WSSE,- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji pieczątek i pieczęci,- nadzorowanie i zapewnienie właściwego obiegu faktur wpływających do WSSE,- organizowanie i prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i ochroną mienia WSSE,- przestrzeganie zasady gospodarności i oszczędności,- nadzorowanie i kontrolowanie pracy archiwum zakładowego i pracowników odpowiedzialnych za jego prowadzenie,- nadzorowanie i kontrolowanie pracy Kancelarii Ogólnej i pracowników odpowiedzialnych za jej prowadzenie,- nadzorowanie i kontrolowanie pracy Punktu Administracyjnego i pracowników odpowiedzialnych za jego prowadzenie,- terminowe i rzetelne sporządzanie planów, sprawozdań, zestawień i innych wymaganych przepisami prawa, zarządzeniami wewnętrznymi lub poleceniami Dyrektora / Kierownika Oddziału dokumentacje- nadzór i analizowanie harmonogramów pracy Oddziału oraz zbiorczego planu zasadniczych przedsięwzięć,- nadzór nad wydatkami budżetowymi związanymi z zakupem towarów i usług dla Oddziału Administracyjno-Technicznego,- współpraca z jednostkami administracji publicznej, służbami państwowymi, instytucjami naukowymi i innymi w obszarze realizacji zadań kierowanej Sekcji,- współpraca z przedsiębiorstwami komunalnymi obsługującymi WSSE.Oferujemy:- stabilną pracę w jednostce administracji publicznej na podstawie umowy o pracę,- wynagrodzenie i inne profity finansowe zawsze na czas,- ciekawe projekty oraz rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w branży,- możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,- dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego oraz nagrody jubileuszowe,- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka,- dodatkowe profity pracownicze (np. karty podarunkowe, dofinansowanie do tzw. wczasów pod gruszą, lub do wypoczynku dzieci i młodzieży),- praca w atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej lokalizacji.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), administracyjne


Wymagania inne:

Wymagania kwalifikacyjne:- obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,- odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283),- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- wykształcenie wyższe administracyjne,- preferowane będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,- wymagane doświadczenie na stanowisku kierowniczym w administracji,- minimum 3 lata stażu pracy.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyZobacz podobne oferty

  • Pracownik produkcji

  • Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Unisław Dodane: 2021-08-04
    • Obsługa maszyn i urządzeń do mycia, obierania, rozdrabniania, rewizji, mieszania, napełniania słoików oraz pakowania zbiorcze przetwarzanych warzyw i owoców Wymagania konieczne:...

  • Zobacz więcej
  • Sprzedawca

  • Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Brodnica Dodane: 2021-08-04
    • Sprzedaż internetowa oraz stacjonarna produktów. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: Pracodawca nie wymaga wykształcenia...

  • Zobacz więcej