Praca: Kontroler weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
Miejsce pracy: Sępólno Krajeńskie
Ogłoszenie o naborze Nr 70663

Warunki pracy

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY (ZASTĘPSTWO)


praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu sępoleńskiego,


praca przy komputerze,


warunki pracy bardzo dobre, nowe pomieszczenia biurowe, komputery i urządzenia powielające,


wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli w miejscu siedzib stad odnośnie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji,
 • współpraca z Biurem Powiatowym oraz Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie prowadzenia kontroli wymogów wzajemnej zgodności,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz nad przemieszczaniem zwierząt, przeprowadzanie kontroli stad oraz dokumentacji związanej z identyfikacją i rejestracją zwierząt, sporządzanie dokumentacji PIWet z tych czynności oraz współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz istniejącej bazy danych IRZ,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, przygotowywanie i opracowywanie z prowadzonych spraw decyzji administracyjnych Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz innych dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem administracyjnym i egzekucyjnym,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub zootechniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • prawo jazdy kateg. B
 • znajomość przepisów z zakresu systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ