Praca: Laborant


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 113091

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;


-        prowadzenie pojazdów służbowych;


-        praca w terenie;


-        wyjazdy służbowe krajowe.


- praca w ternie zgodnie z upoważanienie do pobierania próbek, praca na wysokości powyżej 3m.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek i pomieszczenia budynku niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


-      w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane i mogą nie być dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo.


 

Zakres zadań

 • Pobiera próbki, wykonuje badania i pomiary w terenie: wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego oraz wykonuje pomiary hałasu i PEM, a także pomiary emisji gazów odlotowych.
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań.
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Bierze udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne.
 • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.
 • Pełni gotowość na wypadek wystąpienia awarii ekologicznej.
 • Przewozi samochodem służbowym pobrane próbki do badań zgodnie z upoważnieniami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie chemiczne/ochrona środowiska lub inne pokrewne techniczne i przyrodnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu systemu zarządzania - norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Laborant-próbobiorca

 • Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Brodnica Dodane: wczoraj
  • Pobieranie do badań laboratoryjnych prób wody z basenów i ścieków w terenie; wykonywanie podstawowych badań chemicznych i fizykochemicznych u klienta; transport i dostarczanie...

 • Zobacz więcej