Praca: Menedżer Operacyjny


FiberOptik sp. z o.o. to polska firma zajmująca się budową sieci światłowodowych na terenie całej Polski. Firma aktywnie działa na rynku od 2018 roku. W tej chwili zatrudnionych jest ponad 25 pracowników. FiberOptik współpracuje z FCA, TelekomData i TPEnerga. Głównym celem firmy jest zdobycie dużego udziału na rynku w tej branży.

Menedżer Operacyjny
Miejsce pracy: Bydgoszcz

Stanowisko Menedżera Operacyjnego jest jednym z ciekawszych w FiberOptik. Stanowisko to obejmuje wszystkie kluczowe obszary, które mają wpływ na wyniki firmy - zarządzanie oddziałem, planowanie finansowe, ocena wyników firmy.

 

Menedżer operacyjny musi być w stanie zbilansować koszty i przychody, aby osiągnąć najwyższą wydajność zespołu. Menedżer operacyjny będzie nadzorował wszystkie procesy operacyjne firmy. Oceni obecne systemy i procedury oraz w razie potrzeby zarekomenduje zmiany lub zaproponuje wprowadzenie nowych procesów. Menedżer operacyjny powinien kierować pracą reszty personelu i podlegać kierownictwu wyższego szczebla. Prowadzenie badań i szkolenie pracowników w zakresie pracy z nowymi narzędziami oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników celu poprawy wydajności. Również zarządzanie programami/ podejściem do zarządzania jakością i wydajnością.

 

Ogólnie, obowiązki menedżera operacyjnego można podsumować następująco: zapewnić maksymalną wydajność działalności firmy, spełniając jednocześnie oczekiwania klientów i kierownictwa wyższego szczebla.

 

Główne cele:
 • Koordynacja i kontrola pracy brygadzistów i koordynatorów projektów na budowach
 • Planowanie projektów z miesięcznym wyprzedzeniem (sporządzenie planu finansowego, ustalenie celów dla brygad i koordynatorów)
 • Przygotowanie raportów dla najwyższego kierownictwa z wykonanych prac oraz miesięcznego planu
 • Kontaktowanie się z klientami, reprezentując interesy firmy. Rozwiązywanie problemów w łańcuchu Klient-Wykonawca
 • Ocena opłacalności projektów przy współpracy z różnymi inwestorami
 • Ocena jakości pracy brygadzistów i koordynatorów, ich umiejętności, przydatności do zajmowanego stanowiska oraz potrzebnej ilości kadrów na budowie
 • Zatrudnianie nowych pracowników zgodnie ze standardami firmy
 • Kontrola i rozliczanie sprzętu, narzędzi i całego majątku projektów związanych z pracami budowlanymi
 • Organizacja i kontrola procesu zakupu narzędzi, maszyn, samochodów oraz wynajmu lokali
 • Zgodność ze standardami firmy na terenie budowy (przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP, raportowania itp.)
 • Interakcja z kierownictwem wyższego szczebla
Wymagane cechy i umiejętności:
 • Mężczyzna (mile widziane)
 • Wiek od 28 do 45 lat (mile widziane)
 • Wyższe wykształcenie menedżerskie albo techniczne
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym minimum 2 lata
 • Z sukcesem zrealizowane projekty w zakresie budowy sieci światłowodowych
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Logiczne myślenie, wysoki poziom organizacji
 • Umiejętność pracy z liczbami i dobre umiejętności analityczne
 • Umiejętność obsługi programu Office Word, Excel, Google Drive, oprogramowania CAD Software
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność podejmowania decyzji w niestandardowych sytuacjach
 • Doskonałe umiejętności negocjacyjne
 • Gruntowna znajomość procesu technologicznego
 • Koncentracja na wynikach
Dodatkowe zalety i umiejętności kandydata:
 • Znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego na poziomie konwersacyjnym
 • Dostępność samochodu osobowego
Oferujemy warunki pracy:
 • Miejsce pracy - Bydgoszcz
 • Oficjalne zatrudnienie
 • Szansa na rozwój kariery
 • Stabilne wynagrodzenie i premii
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty