Praca: Młodszy specjalista


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 133387

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w terenie,


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


- praca w terenie zgodnie z upoważnieniem do pobierania próbek.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i pomieszczenia urzędu są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Pobiera próbki i wykonuje analizy biologiczne w środowisku
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym
 • Bierze udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne
 • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe biologia lub ochrona środowiska lub inne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska
 • Znajomość biologicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu Systemu zarzadzania - norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Młodszy specjalista

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2024-02-21
  • Warunki pracy Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu), udział w przeprowadzaniu kontroli Stres związany z...

 • Zobacz więcej