Praca: Młodszy specjalista


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 113093

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-   praca w terenie,


-   praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


-   nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


-  praca na wysokości powyżej 3 m.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z ograniczoną zdolnością poruszania się.

Zakres zadań

 • Pobiera próbki, wykonuje badania i pomiary w terenie: wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego oraz wykonuje pomiary hałasu i PEM, a także pomiary emisji gazów odlotowych
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań.
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym
 • Pełni gotowość na wypadek wystąpienia awarii ekologicznej
 • Prowadzi samochody służbowe
 • Bierze udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne
 • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemia/ochrona środowiska/biologia lub inne pokrewne przyrodnicze inżynieryjno-techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu systemu zarządzania- norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Umiejętność pracy w zespole oraz trudnych warunkach w terenie
 • Dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ