Praca: Młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego


Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
Młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego
Miejsce pracy: Więcbork
Numer: StPr/23/0074
OBOWIĄZKI:

1/ Organizowanie pracy w grupie oraz pracy indywidualnej wg potrzeb wychowanków i planu pracy, 2/ Opracowanie rocznych programów pracy i prowadzenie z nimi poszczególnych zajęć, 3/ Poznanie sytuacji maaterialno-bytowej, rodzinnej, wychowawczej i szkolnej wychowanków oraz przyczyn wstępnych problemów rodzinnych, 4/ Kierowanie procesem wychowawczym dzieci w przydzielonej grupie, 5/ Prowadzenie kart pobytu wychowanków, 6/ Utrzymanie kontaktów z rodziną dziecka, udzielanie rodzicom wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów, będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej, 7/ Współpraca z nauczycielami, pedagogami, policją kuratorami, pracownikami socjalnymi, PPP i innymi specjalistamii instytucjami w celu pomocy dziecku i rodzinie, 8/ Udział w pracach stałego zespołu ds.okresowej oceny sytuacji dziecka, 9/ Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe
Uprawnienia: umiejętność obsługi komputera


Wymagania inne:

1/ Wykształcenie i doświadcenie zawodowe zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U z 2022r., poz. 447),

Miejsce pracy:

Więcbork


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim

APLIKUJ TERAZ