Praca: Oskarżyciel skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oskarżyciel skarbowy
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 73021

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
- budynek urzędu z windą, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • prowadzeni postępowania mandatowe
 • wykonuje zadania oskarżyciela publicznego, sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu oraz popiera je przed sądem
 • opracowuje i wnosi zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • prowadzi dochodzenia w sprawach określonych w ustawie o rachunkowości
 • występuje przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa karnego lub w obszarze administracji skarbowej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów kodeksu karnego skarbowego, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, ustawy o rachunkowości oraz ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność analitycznego myślenia i oceny zebranego materiału dowodowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ