Praca: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych


Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Wąbrzeźno
Ogłoszenie o naborze Nr 114068

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, jednozmianowa w godzinach od 7.30 - do 15.30. Wymagana znajomość obsługi komputera.

Zakres zadań

 • Zapewnia i kontroluje ochronę informacji niejawnych w Komendzie,
 • Opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych w Komendzie,
 • Nadzoruje zasady i warunki przechowywania dokumentów służbowych oraz sposób zabezpieczania pomieszczeń w jednostce,
 • Prowadzi szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Komendy z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystawanych przez Krajowy System Informatyczny,
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Komendzie,
 • Wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych osobowych,
 • Przeprowadza kontrolę zgodnie z planem kontroli Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
 • Prowadzi składnicę akt dla całego stanu osobowego KPP w Wąbrzeźnie , począwszy od przygotowania spisów akt teczek przekazanych do archiwum , poprzez udostępnianie akt ze składnicy akt oraz brakowanie dokumentów kat. BC

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli " ściśle tajne"
 • znajomość przepisów służb mundurowych pod względem ochrony informacji niejawnych
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych
APLIKUJ TERAZ