Praca: Psycholog (nr 1488)


Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Psycholog (nr 1488)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/1488
OBOWIĄZKI:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.Główne obowiązki psychologa w ramach wsparcia psychologicznego obejmują:- udział w procedurze rekrutacji przez weryfikację umiejętności radzenia sobie ze stresem, stabilności emocjonalnej, odporności psychicznej oraz innych niezbędnych z punktu widzenia specyfiki pracy kompetencji psychologicznych osób ubiegających się o stanowisko dyspozytora medycznego,- prewencję skutków stresorów zawodowych,- szkolenia doskonalące dla dyspozytorów medycznych oraz kierownika dyspozytorni medyczneji zastępcy kierownika dyspozytorni medycznej, w zakresie kompetencji psychologicznych zapobiegających stresowi na stanowisku pracy oraz służących wypracowaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem zawodowym,- poradnictwo i pomoc psychologiczną w zakresie problemów psychologicznych wpływającychna dobrostan psychiczny dyspozytora medycznego,- interwencje psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.Miejsce wykonywania pracy:Dyspozytornia medyczna w Bydgoszczy i w ToruniuWarunki pracy:Umowa o pracę (pierwsza umowa na czas określony 1 rok).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Psycholog
Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:wykształcenie: wyższe 5 letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia,pozostałe wymagania niezbędne:- 5 lat doświadczenia zawodowego w tym:a) co najmniej 2 lata doświadczenia w interwencji kryzysowej lub pracy polegającej na udzielaniu wsparcia osobom wykonującym zawód medyczny lubb) co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w Policji, wojsku lub w Państwowej Straży Pożarnejna stanowisku psychologa,- znajomość przepisów Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,- znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia ws organizacji dyspozytorni medycznej,- znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia ws ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego,- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,- myślenie kreatywne, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja.Wymagania dodatkowe:- znajomość przepisów Ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,- znajomość przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyZobacz podobne oferty